Boj zasledimo ne samo med spoloma, navzoč je tudi med pripadniki oziroma pripadnicami istega spola, pravi Marta K. Marko, trenerka komuniciranja in svetovalka za javno nastopanje. »Doseganje rezultatov je vedno povezano s tem, kar nas motivira, podžiga, in tekmovalnost je eden pomembnejših motivatorjev. Tega ne vidim negativno; nasprotno – lahko je izrazito pozitivno. Je pa seveda za nas, ženske, čisto posebno zadoščenje, če nam v čem uspe premagati moške,« je povedala Markova. V zadnji številki nemškega Harvard Business Manager je bil objavljen prispevek, ki poudarja, da imajo menedžerke bistveno večje možnosti, da postanejo direktorice v kriznih časih. Markova je povzela ugotovitve avtorjev članka: »Ko gre podjetju dobro in če ga vodi moški, je tendenca, naj tako tudi ostane. Če gre podjetju slabo, pa si ljudje želijo videti na vodilnem mestu žensko.«

Vse več podjetij ceni ženski pogled
Podobno razmišlja direktorica Siemensa Slovenija Medeja Lončar, ki meni, da imajo v nekaterih poslovnih okoljih ženske še vedno več težav pri uveljavljanju in vzpenjanju na menedžerske položaje. »Sama na srečo takih ovir nisem doživljala, čeprav sem večji del svoje poslovne kariere preživela v večinoma moških okoljih in panogah. Vedno več pa je podjetij, ki cenijo raznolikost in jo podpirajo, saj lahko raznolikost pogledov na vsakdanja vprašanja poslovnega sveta bistveno prispeva k učinkovitemu soočanju z izzivi,« je povedala Lončarjeva.

Kazalniki uspešnosti
»Občutek imam, da so moški zgradili model uspešnosti, ki je predvsem vezan na materialistične in finančne kazalnike uspešnosti,« pravi Violeta Bulc iz podjetja Vibacom. To je po njenem mnenju precej dolgočasen svet, ki pa omogoča neprestano merjenje moči in enostavno primerjavo. »Verjetno izhaja iz instinkta po preživetju in razmnoževanju, ko so se samci, ki so izstopali, lahko razmnoževali,« je dodala Bulčeva, ki meni, da v tem smislu prihaja v naši družbi do vidnih sprememb. Tudi moškim je zdaj dovoljeno izraziti čustva, pozornost, ni jim treba več igrati vloge »prinašalca dobrin«. Vse bolj se razvija njihov čut za skupnost in skrb za družino spet postaja vrednota.

Uspeh je subjektiven
»Kaj je za nekoga uspeh, je izrazito subjektivna kategorija. Je pa res, da žal še vedno živimo v svetu predstav in predsodkov, ki lahko postanejo družbene norme,« razmišlja Marta K. Marko. Zanjo je uspešna ženska tista, ki si uspe najti partnerja, ob katerem se razvija naprej; ki se ji ni treba spraševati, ali lahko gre s prijateljico na kavo – tako zaradi denarja kot zaradi strahu, kaj bo rekel mož; in ki ne pozabi najpomembnejšega načina investiranja v življenju: vlaganja vase.

Za oba velja enako: doseči ravnovesje med družino in službo
Miša Molk z RTV Slovenija je prepričana, da ima uspešna ženska veliko več dela, ker se mora na svoji poti srečevati s stereotipi in mora obvladovati tako svoj mikrokozmos kot delovno okolje. »Sicer pa se uspeh kaže enako, v harmonični osebnosti, ki zmore uravnovešeno bivati tako navznoter kot navzven,« je neposredna Molkova. Podobno meni Andreja Jernejčič, direktorica Lin&Nil, podjetja, ki je specializirano za pomoč pri sodelovanju z mediji, nastopanju in komunikaciji: »Tako za uspešnega moškega kot za uspešno žensko velja, da morata znati najti ravnovesje med partnerjem (ženo/možem), otroki in službo.«

Uspeh je doseči srečo v tem, kar počneš
Po besedah Medeje Lončar se življenjski uspeh ne skriva v denarju, bogastvu ali v strmo vzpenjajoči se karieri. »Zares uspešni so tisti, pa naj gre za moške ali ženske, ki so našli srečo v tem, kar počnejo, ki z veseljem hodijo na delo in ki so med različnimi polji zanimanja našli dobro ravnovesje. Denar oziroma zaslužek je potem zelo verjetno le 'stranski učinek' tega ravnovesja,« meni Lončarjeva.

Kakšna bo razlika med spoloma jutri?
Mišo Molk vprašanje o enakosti ne skrbi: »Ja, tistega priveska nimamo in vstopamo v svet še vedno ozke spolne označitve.« Molkova meni, da ženske enakih možnosti zagotovo nimajo, zlasti če je skrb za družino povsem prepuščena njim. Zato je del feminizma tudi osvoboditev moških, ki jim splošna varnost pomeni več kot ženski ljubezen. »Če še drži podatek, da se Slovenija po razporejenosti moči po spolu uvršča na 34. mesto na svetu, mora naša družba še veliko postoriti, da bodo ženske lahko enakovredno, brez slabe vesti sledile svojim poklicnim izzivom in še vedno bivale v koži ženske. Poguba bi namreč bila, če bi se ženske 'pomoškuljile' in moški zaradi strahu pred njimi preveč feminizirali. Pravica ne nosi s seboj tudi transformacije spola in vedenja,« je prepričana Molkova.