Vendar ta jugu zapisana zelena ponižnost noče biti kar tako dajana v nič z nekakšnim visokogorskim zamahom roke, ampak si v dobrem sosedstvu našega južnega hribovitega obzorja deli vsakršne omembe vredno pozornost vse od Snežnika na vzhodu do Vremščice in Nanosa ter tja do Čavna in Golakov na zahodu, pozabiti pa ne smemo dolgega slemena Gore na robu strmih pobočij nad Vipavsko dolino. In prav med tem rajskim vrtom ob Vipavi, ki ga blagoslavljajo južne sape, in globoko dolino, po kateri teče Idrijca, se je razraslo planotasto višavje, prepredeno z globokimi, skrivnostnimi grapami – Trnovski gozd, vzhodneje, nad Črnim vrhom, Colom, Podkrajem in Novim svetom, v središču Idrijske hribovite gmote, pa je iz zaobljenega gozdnega slemena zraslo nekaj poraščenih vrhov, ki sežejo tisoč in še nekoliko več kot dvesto metrov visoko. Srednja gora je najvišja, vendar umaknjena na južni rob, nad globel Vodice, nekoliko nižji, severneje stoječi Javornik pa z visokega pogleduje na širna gozdna prostranstva nad Črnim vrhom, na Šajsno ravan, Lome in Kanji dol.

Javorniška žlahtna skromnost

Slovenska planinska pot (SPP), ki je med zapriseženimi pohodniki najbolj cenjena, se Javornika loti z juga, s Cola, kamor se spusti z bližnjega Kovka, vendar je to dolgo potovanje, ki mu je Javornikov vrh le zapovedana, z žigom opremljena točka. Sam vrh z razglednim stolpom in komaj nekaj bolj fantovsko poskočnih korakov pod njim stoječa Pirnatova koča pa sta prav gotovo obiska vredna tudi, kadar ne gre za vzvišene cilje vseslovenskega planinskega potovanja. Naj gre obhodnica (lepše domače ime za nam tujo transverzalo) s Kovka in Cola prek Javornika naprej k Abramu in na Nanos, to prepustimo njim, ki stremijo za ciljem tam daleč ob Jadranu. Mi pa poglejmo, kako se s Črnega vrha (nad Idrijo) skromno, brez velikih pohodniških stremljenj vzpnemo k razglednemu stolpu na vrhu Javornika, ki sam od sebe in od blizu ne daje nobene vzvišene gorniške spodbude, gledalca od daleč pa s svojo na eni strani strmo in onstran z zaobljeno postavo opozarja nase in mu pravi, da je kljub visoki družbi vse naokrog vendarle gora zase. In je, Javornik.

Najprej pošteno povejmo, da tik podenj, k Pirnatovi koči (1156 m) s Strmca, od Cenca ob cesti s Črnega vrha na Col in v Ajdovščino, pripelje ozka in strma cesta, ki pravemu pohodniku ne sme veljati več kot nič. Zato pa bo veliko bolj zares vzel pot, speljano po kolovozih in stezah, ki se začno v Črnem vrhu in se tik pod obzidji mogočnih cestnih ovinkov dvigne nad nekdanje smučišče in se mimo Šajsne ravni vzpne na sleme pod Habatovim vrhom, od koder se nad Polharjem pod Kresovim gričem dvigne naravnost na vrh Javornika ali pa obide vrh po južnih obronkih naokrog k Pirnatovi koči.

Pokrajinsko zanimiva, vendar dolga je pot na Javornik s Hotedrščiče prek Novega sveta in na Gornje Lome, koder zaživi, kadar je dovolj snega, lepo smučišče, saj se zgornje žice vzpnejo tik pod teme Dednega vrha (1217 m), Javornikovega neposrednega višinskega soseda, od koder se mimo Špika (1189 m) lepo vidi na najvišjo v pogorju, Srednjo goro (1275 m), in na njenega komaj deset metrov nižjega soseda, Srednji vrh (1265 m). Javorniku pod vrh pridemo tudi od Kampelca (851 m) ob glavni cesti s Črnega vrha na Col in seveda po vseh tistih stezah in stečinah, ki jih ni ne popisala in ne vrisala človekova roka, jih je pa uhodila človekova in živalska noga. In ker so Javorniku na teme postavili razgledni stolp, ki sega nad krošnje tamkajšnjih dreves, smo se vzpeli na razgledišče, ki prav zaradi svoje umaknjenosti ven iz osredja tega pogorja daje severni panorami veliko vzvišenost, pogled z nižin k visokostim gorskih prestolov.