Gre za preventivno akcijo, s katero želijo opozoriti prebivalce poplavno ogroženih območij in tudi širšo javnost na povečano nevarnosti poplav.

Osveščanje javnosti načrtujejo z namestitvijo opozorilnih tabel, ki označujejo najvišjo izmerjeno gladino vode v poplavah lanskega septembra. Včeraj so tako namestili prvo opozorilno tablo na ljubljanski Osnovni šoli Vič. Podobne table pa bodo v okviru akcije namestili tudi drugod po poplavno ogroženih območjih v Sloveniji.

Glavni namen postavitve opozorilnih tabel je po besedah Janeza Polajnarja predvsem v osveščanju. »Da bodo lahko mlajše generacije videle, do kam je segla voda, saj v prihodnosti lahko računajo na najmanj tako raven vode, če že ne višjo.« Polajnar je namreč v predstavitvi projekta opozoril na globalne smernice, po katerih bodo poplave, zaradi segrevanja ozračja, čedalje bolj pogoste.
Tem pojavom se po besedah Polajnarja v prihodnosti ne bomo mogli izogniti. Smernice namreč kažejo, da bo to, kar danes obravnavamo kot ekstremno poplavo, v prihodnosti pogosta poplava.« Ekstremi pa se bodo kazali tudi v hidroloških sušah, ki »nas utegnejo v prihodnosti«, tako Polajnar, »prizadeti celo bolj, kot smo jih bili doslej vajeni«.

Dogodka se je udeležil tudi ljubljanski župan Zoran Jankovič, ki je pohvalil delo agencije za okolje. Ta po Jankovičevih besedah z uspešnim napovedovanjem poplav pomembno prispeva k boljši preventivi. Ob tem pa je tudi izrazil željo, da bi vlada namenila več sredstev agenciji za okolje, saj »so stroški preventive precej nižji od stroškov odpravljanja posledic.«