Kot lastnica vseh cest na tem območju namerava ljubljanska občina za ureditev asfaltne površine ob trgovinah Merkur, OBI, Euro Spin in Rutar odšteti 673.704 evrov. Izbrano podjetje KPL, ki sicer s koncesijo vzdržuje samo kategorizirane občinske ceste, vendar ga je MOL izbrala tudi za izvedbo najnujnejšega popravila treh nekategoriziranih rudniških cest, bo tako v dobrem mesecu dni porušilo vozišče in pločnike, s kamero pregledalo in popravilo kanalizacijo, položilo robnike ter nato znova asfaltiralo vozišče in pločnike.

Čeprav na oddelku za gospodarske dejavnosti in promet MOL pravijo, da so omenjene ceste namenjene zgolj dostopu do trgovin in niso pomembne za javni promet, ogromno pomenijo tamkajšnjim trgovcem. V podjetju Merkur pozdravljajo načrtovano sanacijo, saj menijo, da je urejen dostop do trgovine vse pomembnejši dejavnik pri odločanju za nakup. Da omenjene ceste niso samo grde na pogled, ampak tudi nevarne, pa opozarja vodja Rutarja Slovenija Boštjan Bradeško in dodaja, da so na MOL že večkrat naslovili prošnjo, naj svoje ceste sanira, vendar odziva doslej ni bilo.

Kljub veselju zaradi načrtovane investicije, pa je še vedno odprto vprašanje, zakaj je sploh prišlo do tako slabega stanja cest na Rudniku. Ob predaji cest v uporabo junija 2000 je bil na območju nakupovalnega središča zgrajen le Leclerc, pojasnjujejo na oddelku za gospodarske dejavnosti in promet MOL, vse preostale trgovske objekte pa so zgradili pozneje. Vsak investitor je med gradnjo tako po svoje obremenil zemljišče. Poleg tega, da je določene poškodbe na cestišču povzročil prevoz gradbenega materiala, naj bi bil vzrok za različno posedanje površin tudi to, da so trgovci zaradi želje po čim hitrejšem dokončanju večino objektov zgradili na tako imenovanih pilotih, okolico objektov pa tako kot ceste na predhodno obremenjenih nasipih. Neusklajena gradnja naj bi tako povzročila, da so se skozi leta ceste na nekaterih delih posedle bolj kot na drugih.