Stečajni upravitelj je sodišču pojasnil, da so kupci teh 54 stanovanj plačali le aro v višini 10 odstotkov dogovorjene kupnine, podjetje, ki je od 18. novembra lani v stečaju, pa jim stanovanj ne more izročiti. Razlog za to je, ker stanovanja še niso v celoti dokončana in ker jim tudi ne more izročiti izbrisnih pobotnic glede vpisanih hipotek.

Zato je stečajni upravitelj želel od pogodb odstopiti, saj, kot je navedel, bo tako dosegel boljše pogoje za poplačilo upnikov. V stečaju bo namreč to premoženje možno prodati bremen prosto, s čimer bo po mnenju stečajnega upravitelja možno doseči višjo prodajno ceno.

Sodišče je ocenilo, da gre za vzajemno neizpolnjene dvostranske pogodbe in da so izpolnjeni pogoji, da stečajni upravitelj uresniči odstopno pravico. Zoper sklep je možna pritožba v 15 dneh.

Stanovanjska soseska Celovški dvori v Ljubljani je eden Vegradovih največjih investicijskih projektov, pri čemer je bil investitor projekta Vegradova povezana družba Vegrad AM. V Celovških dvorih je 833 stanovanj. Od teh sta jih velik del kupila javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana (MOL) in MOL, ki sta tako konec lanskega leta prevzela 351 stanovanj.