»Že deset mesecev pripravljamo projekte za novo galerijo, a za naše opravljeno delo doslej nismo prejeli niti evra. Zdaj pa nas poskuša občina s postavljanjem nesprejemljivih ultimatov celo izriniti iz projekta,« je Dnevniku potožil madžarski arhitekt Tamás Lévai, ki je bil skupaj z Ágnes Jószai avtor zmagovalne idejne zasnove nove Umetnostne galerije Maribor.

Nagrado namenili za garancijo

Mariborska avantura se je za Madžara pred natanko letom dni začela sanjsko. Prejela sta namreč telefonski klic, v katerem so ju obvestili, da sta zmagala na mednarodnem arhitekturnem natečaju za novo UGM. Denarno nagrado (40.000 evrov bruto) sta nemudoma namenila za bančno garancijo, s katero sta morala zavarovati svoje projektantske odgovornosti in se lotila risanja objekta, katerega stroški gradnje so ocenjeni na 20 milijonov evrov, država pa naj bi zanj prispevala polovico denarja.

Po terminskem planu, ki je bil določen konec maja, naj bi projektno dokumentacijo izdelala v 10 mesecih, torej do marca letos. "Naročnik nas je pozval k takojšnjemu začetku projektiranja glede na zastavljeni cilj, da bi bil objekt dokončan pred koncem leta 2012. Prošnjo smo upoštevali in smo v naši pisarni s šestimi arhitekti kontinuirano delali načrte. Pri tem smo v delo vključili dodatnih 15 do 20 strokovnjakov," pravi Lévai.

Kmalu pa so se pojavili prvi šumi v "komunikaciji" med Mariborom in Budimpešto. Po Lévaijevih besedah se je prvi zaplet zgodil junija, ko si je občina premislila in ni hotela več skleniti enovite pogodbe za izdelavo projektne dokumentacije, temveč je posel razdrobila. Občinarji so zato začeli pošiljati nove osnutke pogodb, v katerih je bilo za Madžare predvidenega manj dela. In posledično tudi nižje plačilo.

Občina znižala ceno za 109.000 evrov

Septembra je zmagoviti arhitekturni biro Tarka Kft. oddal svojo prvo ponudbo v vrednosti 529.000 evrov, ki pa jo je občina zavrnila s pojasnilom, da obstajajo odstopanja v besedilu bančne garancije in pogodbe. "Izid pogajanj je presenetil celo našega odvetnika, saj se poprej sploh nismo mogli usklajevati z občino glede vsebine pogodbe," razlaga Lévai. Občina je oktobra njihovo ponudbeno ceno znižala za 109.000 evrov. Arhitekta sta ponudbo s stisnjenimi zobmi sprejela. "Do takrat je naša ekipa že štiri mesece delala brez plačila, zato smo se na mojo pobudo dogovorili, da bomo za prvo fazo del namenili 30 odstotkov skupne pogodbene cene, da bi čim prej prišli do nujno potrebnega denarja za nadaljevanje dela," je pojasnil arhitekt. Vso dogovorjeno dokumentacijo so občini izročili v roku. Kljub temu plačila niso dobili, saj jim je občina zavrnila izdani račun. Natančno zakaj, Lévai ne zna pojasniti. "Razlogi so enkrat takšni, drugič drugačni," je obupan.

Čeprav občina ni plačala opravljenega dela, so arhitekti prejšnji mesec poslali tudi dokumentacijo za drugo fazo, ki vključuje pripravo projekta za gradbeno dovoljenje in projekta za izvedbo. Občina je februarja pozvala Lévaija, naj oddajo svojo ponudbo za izdelavo projekta za gradbeno dovoljenje ter projekta za izvedbo in se 18. februarja zglasijo v Mariboru. Vendar se je znova zapletlo. "Na pogajanja ste prišli brez prevajalca in brez ponudbe, zato pogajanj ni bilo mogoče realizirati," je v dopisu 3. marca zapisal mariborski župan Franc Kangler. Arhitekta je tudi opozoril na časovno stisko in na škodo, ki bi jo povzročilo dodatno zamujanje. Napovedal je novi termin za pogajanja - 9. marec. V dopisu je Madžaru še zagrozil, da bo občina našla drugega izvajalca, ki bo za osnovo uporabil njihove ideje in projektno dokumentacijo, če se ne bo udeležil pogajanj.

Na pomoč tudi veleposlanik

Tako je Lévai 9. marca znova prišel v Maribor - vendar brez ponudbe. "Vnovično potovanje v Maribor je bilo jalovo, ker na sestanku, na katerem ni bilo niti župana niti koga drugega vodilnega z občine, sploh ni bilo nobenih pogajanj," razočarano pravi Lévai. "Ko so ugotovili, da nimam ponudbe, so mi zaželeli srečno pot domov. Takoj sem skušal dobiti termin pri županu, a neuspešno, zato sem za pomoč zaprosil madžarskega veleposlanika v Ljubljani. Po zadnjih informacijah naj bi do sestanka z županom prišlo kmalu."

Kot je pojasnil, ponudbe ni mogel oddati zato, ker je občina zahtevala, da ji mora predložiti novo bančno garancijo. "Na občini jim je že od lanskega septembra dobro znano, da v samo desetih dneh na Madžarskem ni mogoče pridobiti bančne garancije. Sicer pa: zakaj bi sploh moral predložiti novo garancijo, če mi prejšnje, vredne 42.000 evrov, niso vrnili in mi doslej niso še ničesar plačali?" se sprašuje Lévai. "Zakaj bi moral podpisati enostransko pogodbo kot ultimat, brez kakršnih koli možnosti pogajanj in dogovora? V občinski ponudbi je bilo najmanj deset nesprejemljivih točk. Še zlasti pa je nepojmljivo to, da nama hočejo odvzeti avtorstvo projekta. Kaj takšnega za arhitekta sploh ni sprejemljivo in zoper to se bova borila z vsemi razpoložljivimi pravnimi sredstvi."

V kabinet župana Franca Kanglerja smo poslali prošnjo za komentar nastalega zapleta. Zanimalo nas je tudi, ali je sodelovanje z izbranima arhitektoma še možno ali pa bo občina projektiranje zdaj zaupala drugim arhitektom. Svoja stališča naj bi Dnevniku poslali danes.