37.015 znakov je dolga obrazložitev sodbe ustavnega sodišča, s katero je to v ponedeljek odločilo, da lahko o pokojninski reformi po poslancih odločamo še vsi volilci na referendumu. Sodišče meni, da državni zbor pri tem, ko opozarja na nujno odpravo neustavnosti v veljavnem zakonu, ne navaja zadostnega razloga, ki bi utemeljeval poseg v pravico do referendumskega odločanja. Neustavni del veljavnega zakona bi bilo po oceni sodišča mogoče odpraviti z novelo brez spremembe drugih temeljnih elementov pokojninskega sistema, pravico volilk in volilcev, da o zakonu odločijo na referendumu, pa je mogoče omejiti le, če je to nujno za zavarovanje druge ustavne vrednote, katere kršitev že obstaja in jo je zato z novo zakonsko ureditvijo treba odpraviti.

2,27 milijarde evrov trošarin, davka na dodano vrednost pri uvozu, okoljskih dajatev, davkov na mednarodno trgovino in drugih dajatev je lani vplačala v proračun carinska uprava RS. Ti dve milijardi predstavljata 30,14 odstotka vseh prihodkov proračuna, kar je precej višji delež kot leta 2009, ko je znašal 27,85 odstotka, so v sredo sporočili iz carinske uprave. Obseg pobranih davkov na mednarodno trgovino je ostal na ravni iz leta 2009, glede na to, da se 75 odstotkov teh dajatev prelije v evropski proračun, pa smo tega lani dopolnili s 66,6 milijona evrov.

30 dni je potrebovala mednarodna skupnost, predvsem tisti del, ki svet občasno meče s tečajev, da je razbrala naravo protestov v Libiji. Šele v noči s četrtka na petek je namreč varnostni svet sprejel resolucijo, ki države poziva, naj ustavijo nasilje Gadafijevih enot nad civilnim prebivalstvom, potem ko so se države več kot teden dni pogajale o vzpostavitvi območja prepovedi letenja nad Libijo.

322 delavcev je japonsko energetsko podjetje Tepco v četrtek napotilo v jedrsko elektrarno Fukošima, da bi pomagali pri hlajenju reaktorjev in skladišč izrabljenega goriva. Ker je vlada ugotovila, da z zakonsko predpisanim maksimalnim kumulativnim odmerkom obsevanja za delavce 100 milisievertov ne bo dosegla želene delovne uspešnosti, so odmerek povišala na 250 milisievertov.

1096 evrov primanjkljaja je lani vsak dan pridelal UKC Ljubljana, piše v poslovnem poročilu za leto 2010, ki ga je v torek potrdil svet zavoda. Pri tem so v kliničnem centru s finančnim rezultatom kar zadovoljni, saj so pričakovali precej višjo izgubo. "Ugoden poslovni izid" so dosegli tudi z zmanjševanjem stroškov, predvsem na področju nadurnega dela, podjemnih pogodb in študentskega dela. Kako lepo je slišati optimizem, ki veje iz naše najbolj ugledne zdravstvene ustanove, pa čeprav ga je racionalno težko upravičiti.