Nek je vseskozi pod nadzorom domačih in tujih strokovnjakov; v minulih letih so prišli do tega, da je treba določene stvari glede varnosti izboljšati, je povedal Stritar.

Tako bodo čez okoli leto dni v Neku vgradili tretji dizelski generator, s čimer bo imel Nek štiri neodvisne vire energije v primeru izrednih dogodkov: tri dizelske generatorje in neposredni daljnovod iz Termoelektrarne Brestanica.

Načrtovano je tudi zvišanje nasipov ob Savi, ker so strokovne ugotovitve pokazale, da Sava lahko poplavi širše območje, kot se je sprva predvidevalo. "S takšnimi ukrepi se varnost močno izboljšuje," je dejal Stritar.

Uprava za jedrsko varnost zagotavlja, da je Nek ustrezno grajen in bi brez posledic prenesel morebitne potresne sunke. S stalnimi izboljšavami sledijo razvoju stroke in novim spoznanjem za zagotavljanje varnosti delovanja in odpornosti objekta na izredne obremenitve, je na novinarski konferenci povedal premier Borut Pahor.

Vlada se je po njegovih besedah danes seznanila z informacijami o jedrski nesreči na Japonskem in ugotovila, da ta nesreča "nima in ne more imeti neposrednih posledic za Slovenijo, zato pri nas posebni zaščitni ukrepi niso potrebni".

Slovenija ima državni načrt zaščite pred jedrskimi nesrečami, v katerem so predvideni ukrepi, če bi do takšne nesreče prišlo pri nas ali v okolici, je spomnil premier in dodal, da bodo čez nekaj tednov organizacije, ki so zadolžene za zaščito in reševanje, izvedle državno vajo, s katero bodo preverile svojo pripravljenost za ukrepanje.

Premier je na novinarsko vprašanje o podpori gradnje drugega bloka Neka odgovoril, da je zagovornik jedrske energije, pri čemer pa je poudaril, da je pri vprašanju nadaljevanja investicij v jedrsko energijo bistvenega pomena vprašanje varnosti za ljudi in okolje.

"Tehnologija mora biti najboljša, varnost najvišje kakovosti. Samo pod temi pogoji sem pripravljen sprejeti odločitve," je dejal in dodal, da načeloma meni, da je jedrska energija eden virov energije, ki jih potrebujemo.