Za zdaj predvidevajo, da stroški sanacije ne bodo presegali veljavne bančne garancije, ki znaša 2,14 milijona evrov. Odprto pa ostaja vprašanje sanacije klimatskega sistema.

Sanacija klime naj bi bila še dražja

Kdaj se bo sanacija začela, še ni znano. Ko bo projektna naloga pripravljena in revidirana, morajo oddati še javno naročilo za projektiranje, pridobiti pa bo treba tudi gradbeno dovoljenje, so pojasnili na ministrstvu. Ocena, koliko bo sanacija vodovoda stala, bo znana na podlagi projektantskega predračuna, so dodali na ministrstvu za zdravje.

"Želim si, da bi stvari tekle hitrejše, vendar očitno priprava projektne naloge za sanacijo terja nekoliko več časa. Stalno pa nas skrbi, kaj se dogaja v ceveh. Te so v tako slabem stanju, da se bojimo, da bodo začele puščati. Upam, da bodo zdržale do začetka sanacije," je dejala generalna direktorica Onkološkega inštituta Ana Žličar. Kot je spomnila, morajo medtem testirati vodo, skrbeti za ukrepe za obvladovanje legionele in nameščati filtre, zaradi varnosti bolnikov pa zagotavljati tudi ustekleničeno vodo. Obvladovanje legionele je Onkološki inštitut do zdaj stalo skoraj 400.000 evrov, je povedala Žličarjeva.

Izvajalec gradbenih del SCT se je novembra lani zavezal, da bo stroške sanacije vodovoda Onkološkega inštituta Ljubljana kril najmanj v višini 2,14 milijona evrov, kolikor je znašala veljavna bančna garancija. Bančno garancijo, ki bi sicer zapadla 3. marca, so podaljšali, tako da bo lot v višini 1,582.397 evrov zapadel 31. decembra 2013. Lot garancije v višini 224.673 bo veljal do 6. aprila 2015, lot v višini 39.529 evrov do 6. aprila 2025, zadnji lot v višini 285.817 evrov pa bo zapadel 11. novembra 2025. Prvi lot bančne garancije je potekel aprila lani.

Napake klimatskega sistema SCT medtem "delno že odpravlja", so dodali na ministrstvu za zdravje. Ana Žličar je nasprotno zatrdila, da se letos SCT ni ukvarjal z odpravljanjem napak pri klimi: "S klimo so se nazadnje ukvarjali lani poleti, ko so začeli sanacijo v operacijskih dvoranah." Žličarjeva je opozorila, da bo tudi klima potrebna celovite sanacije, ki pa bo po vsej verjetnosti celo precej dražja od sanacije vodovodnega omrežja. Trenutno zagotavlja le hlajenje, ne pa tudi prezračevanja, je povedala. Poleg tega je enotna za ves Onkološki inštitut in tako ponekod hladi preveč, ponekod pa premalo. Aparaturam in številu ljudi v prostorih je ni mogoče prilagoditi, je dejala Žličarjeva.

Kdo bo sanacijo klime financiral, za zdaj ni znano, pričakuje pa se, da bodo bančne garancije zadostovale le za sanacijo vodovoda. Dogovor z SCT prav tako zajema le sanacijo vodovoda, ne pa tudi klime.

Poročilo: nekakovostno delo, neustrezni materiali

"Stanje vodovodnega sistema je slabo," Zavod za gradbeništvo povzame v poročilu o stanju vodovodnega in klimatskega sistema Onkološkega inštituta s smernicami sanacije. Marsikaj pa je šlo narobe tudi pri klimi. "Neustrezno delovanje klimatizacijskega in prezračevalnega sistema je posledica nekakovostne izvedbe del, neustrezne opreme, neustrezne izbire materialov v posameznih prostorih in predvsem neustrezne projektne zasnove, izdelave projektne dokumentacije brez ustreznega tehnološkega projekta in termodinamičnih izračunov, ki so osnova za zasnovo sistema klimatizacije in prezračevanja," so zapisali o klimatskem sistemu. Za vse te pomanjkljivosti je odgovoren izvajalec gradbenih del SCT, ugotavlja poročilo. To velja tudi za pomanjkljivosti, ki so nastale zaradi naročnikovih zahtev, razen če bi SCT pred opravljanjem del opozoril na možne posledice. Med dokumentacijo tovrstnih opozoril niso zasledili, so zapisali v Zavodu za gradbeništvo.

Kljub temu ugotavljajo, da tudi ministrstvo za zdravje ni ravnalo s skrbnostjo dobrega gospodarja. Preseneča jih tudi, da niso odgovorni nadzorniki pravočasno preprečili vgradnje neustreznih materialov in opreme ter da so "izvajalcu dopustili nekakovostno in nestrokovno izvajanje del v tako pomembnem objektu". Čeprav je ministrstvo za zdravje kot naročnik mnenja to zahtevalo, pa vrednosti sanacije ni mogoče oceniti, so ugotovili v Zavodu za gradbeništvo, saj bo morala biti ta celovita in ne bo obsegala le zamenjave posameznih komponent.