Zimo namreč preživijo zarite v blatu ali med listjem v gozdu, medtem ko jajca odlagajo v vodna telesa. Če je njihova pot do tja prekinjena s cesto, so ogrožena njihova življenja, saj jih mnogo konča pod kolesi motornih vozil, so sporočili iz zavoda za varstvo narave.

Dvoživke so med najbolj ogroženimi vretenčarji v Sloveniji in po svetu. Razlogi za njihovo ogroženost so predvsem izguba in razdrobljenost habitatov, povečana intenzivnost kmetijskih dejavnosti, melioracije in regulacije voda, ceste in promet, povečanje sončnega sevanja, onesnaževanje voda ter vnos tujerodnih konkurenčnih vrst in plenilcev. V zavodu za varstvo narave ob tem poudarjajo, da so prav vse v Sloveniji živeče dvoživke zaradi ogroženosti uvrščene na rdeči seznam dvoživk in so zavarovane.

Po zimskem mirovanju se dvoživke v tem času selijo na tradicionalna mrestišča, kjer odložijo jajčeca. Njihove selitvene poti so včasih dolge celo nekaj kilometrov in pogosto sekajo ceste. Prav na teh območjih v času selitev prihaja do pravih pomorov. Najbolj ogrožene so zaradi svoje počasnosti navadne krastače, nekoliko manj pa rjave žabe in pupki. Vse dvoživke so pomemben člen v živalski verigi, med drugim so tudi naravni iztrebljevalci nekaterih škodljivcev.

Dvoživke bodo prek cest v Hrastu pri Vinici prenašali s pomočjo prebivalcev občine Črnomelj, krajevne skupnosti Vinica, krajanov Hrasta pri Vinici ter tamkajšnjih vrtcev, osnovnih in srednjih šol. V Hrašah pri Smledniku bodo moči združili društvo Žverca, Center za kartografijo flore in favne, Društvo za preučevanje dvoživk in plazilcev ter drugi prostovoljci.

Na mariborskem območju bodo kontrolirali avtocestni odsek Maribor - Lendava. Ta je eden redkih odsekov, kjer so urejeni podhodi za dvoživke ter varovalne ograje. Zaposleni na zavodu za varstvo narave vsako leto pregledajo, če so poti prehodne. Na celjskem pa bodo skupaj s Športnim društvom Drobinsko za varno prečkanje skrbeli na odseku ceste Gorica pri Slivnici - Drobinsko ob Slivniškem jezeru, so še sporočili iz zavoda za varstvo narave.