Uvedba odprte kode na sodiščih v letih 2006 in 2007 je kot uspešen primer prehoda izpostavljena tudi v študiji o uvajanju odprtokodne programske opreme na delovnih postajah v javni upravi, ki jo je nedavno objavilo ministrstvo za javno upravo.

Na sodiščih je trenutno okrog 4600 delovnih postaj, odprtokodna programska oprema je nameščena na vseh delovnih postajah kot del privzetega nabora uporabniških in pomožnih aplikacij na namizju, je povedal direktor Centra za informatiko pri Vrhovnem sodišču RS Bojan Muršec.

Nabor privzetih aplikacij je bil določen v okviru projekta t.i. enotnega poslovnega okolja (EPO) in obsega predvsem uporabniške aplikacije, od katerih so pomembnejše spletni brskalnik Mozilla Firefox, aplikacija za elektronsko pošto Mozilla Thunderbird in pisarniška zbirka OpenOffice.org.

Na delovnih mestih, kjer se je izkazalo, da za določeno opravilo ne obstaja ustrezni odprtokodni ekvivalent, pa so dodatno namestili licenčno aplikacijo. Tako imajo skupno 300 licenc pisarniške zbirke Microsoft Office 2003, ki je v uporabi na delovnih mestih, kjer zaradi narave dela in potencialnih združljivostnih težav zgolj uporaba pisarniške zbirke OpenOffice.org ni mogoča.

Združljivostne težave se po navedbah vrhovnega sodišča pojavljajo predvsem pri izmenjavi dokumentov z nekaterimi državnimi organi, še posebej s tistimi, ki na strani prejemnika zahtevajo dodatno urejanje ali celo uporabljajo programski jezik VBA, lasten pisarniški zbirki Microsoft Office.

Dodatno nameščeno licenčno pisarniško zbirko imajo predvsem uradi predsednikov sodišč zaradi združljivost z preostalo javno upravo in najširšo javnostjo ter finančno-računovodske službe sodišč predvsem zaradi datotek Microsoft Excel, ki jih prejemajo v izpolnjevanje s strani ministrstva za finance, ter združljivostjo s sistemom MFERAC. Ta je enotni finančno-računovodski sistem ministrstva za finance in neposrednih proračunskih uporabnikov državnega proračuna.

Uporabljajo jih tudi kadrovske službe sodišč, predvsem zaradi združljivosti s sistemom MFERAC, in sistemski inženirji na sodiščih: z namenom hitrega nudenja pomoči uporabnikom na sodiščih v primerih, ko se soočijo z morebitnimi težavami z nezdružljivostjo med formati dokumentov.

Na delovnih postajah je sicer še v uporabi tudi licenčni operacijski sistem Microsoft Windows - trenutno je operacijski sistem na delovnih postajah poenoten na različici XP Pro. Ta je privzeto nameščen na vseh delovnih postajah.

Muršec ob tem še pojasnjuje, da se sodišča za uporabo odprtokodne programske opreme niso odločila zgolj na podlagi njene odprtokodne narave, temveč na podlagi "zavezujočih strateških usmeritev o prednostni uporabi odprtih standardov na vseh področjih, kjer je to izvedljivo in ekonomsko ter tehnično upravičeno".

V okviru projekta vseskozi spremljamo uporabnost celotnega nabora programske opreme, ki tvori enotno namizje na sodiščih, pri čemer je večji poudarek na zagotavljanju ustreznih delovnih orodij za zaposlene, torej izboru uporabniških aplikacij.

Zamenjave operacijskega sistema Windows z Linuxom ali katerim drugim trenutno ne načrtujejo, saj obstoječi operacijski sistem omogoča poganjanje vseh aplikacij iz nabora privzetih v okviru projekta EPO, hkrati pa omogoča enostavno upravljanje z delovnimi postajami (paketno nameščanje in nadgrajevanje programske opreme, oddaljena podpora, oddaljena inventura).