"Seznanjeni smo z razmerami, v katerih muzej športa trenutno deluje. V svetu je praksa, da so takšni zavodi umeščeni ob športna prizorišča, ki jih obiskuje veliko športnih privržencev. Park Stožice je za stalno razstavo in predstavitev dediščine slovenskega športa zato gotovo ena od možnih novih lokacij za muzej. Vendar dokončne odločitve glede te ali one lokacije še niso sprejete, saj moramo najprej za to zagotoviti denar," so razložili na ministrstvu za šolstvo in šport.

Muzej športa sicer zbira in arhivira dediščino s področja slovenskega športa že dobro desetletje. Na šolskem ministrstvu ocenjujejo, da je zdaj zbranega dovolj materiala za predstavitev širši javnosti, tudi tuji. Zato upajo, da bo to mogoče uresničiti do evropskega prvenstva v košarki leta 2013 pri nas.

"Za leto 2011 namenjamo Muzeju športa 90.000 evrov sredstev. Prizadevamo pa si tudi, da bi bil muzej financiran iz proračuna ministrstva za kulturo, kamor po osnovni dejavnosti tudi spada," so še sporočili na šolskem ministrstvu.