Toda zdaj kaže, da parkirni hiši sploh nista tako nujni, kot so dolgo časa zagotavljali tudi pripadniki nekaterih civilnih pobud. Parkirni prostori ob vhodu v mesto (Huje, trgovska šola) so velikokrat prazni. Časovno omejeno parkiranje se je izkazalo za dobro potezo - marsikje je namreč enourni postanek zastonj.

Kranj ima 7950 parkirnih prostorov, v neposredni bližini ali v samem središču jih je 580. Poostren nadzor mestnih redarjev je lani v mestno blagajno namenil kar 450.000 evrov od izrečenih glob, kjer pa vse niso nikoli izterljive. Poudariti je treba, da ima Kranj že leta tudi pajka, ki je lani odpeljal 642 vozil, in tudi zato je pri parkiranju bistveno več reda kot do zdaj. Ker so uvedli tudi informacijski sistem, ki s tablami opozarja na proste parkirne prostore, je pritožb manj.

Župan Mohor Bogataj nadaljuje pogajanja s pogodbenim naložbenikom, ki pa v časovnih rokih vseh potrebnih dovoljenj tako in tako ni pridobil (zlasti za parkirno hišo pod Slovenskim trgom). Neuradno smo izvedeli, da je direktor družbe Kranjska parkirišča odstopil, 700 parkirnih prostorov v obeh načrtovanih podzemnih hišah pa se tako odmika v prihodnost. Kratka anketa v obstoječih parkirnih hišah poslovnih objektov pa kaže, da sta tudi ti dve redko polno zasedeni.