Da ima projekt perspektivo, je prepoznala tudi posebna komisija, ki je med 139 slovenskimi projekti, prijavljenimi na razpisu Švicarskega prispevka razširjeni EU, prvič odprtem pri nas, izbrala 14 projektov. Razpis je bil namenjen zmanjševanju gospodarskih in socialnih neenakosti v razširjeni EU. Med izbranimi je bil tudi projekt Zavoda Tovarna, ki je tako pridobil 38.000 evrov. Njegov švicarski partner je stanovanjska kooperativa Codha iz Ženeve.

Člani kooperative soodločajo pri gradnji stanovanj

"Osnovni namen je prenesti najboljše prakse stanovanjskih kooperativ po švicarskem vzoru v slovenski prostor," pravi Žižek. Sistem temelji na združevanju posameznikov in organizacij, ki v sklad kooperativne zadruge vlagajo stanovanja ali jih financirajo, skupaj načrtujejo stanovanjske enote, odločajo pri izgradnji, vzdrževanju, socialnem življenju v zgradbi. Z vplačilom minimalnih depozitov v višini od pet do največ deset odstotkov si skupnost stanovalcev zagotovi pravico do stanovanja z neprofitno najemnino, ki jo plačujejo zadrugi, katere člani so. Te najemnine so precej nižje od tržnih, pojasnjuje Žižek.

Stanovanjske kooperative so po njegovem mnenju pri nas zelo perspektivne, saj v Sloveniji močno primanjkuje najemnih stanovanj, imamo pa kar 90 odstotkov lastniških stanovanj. "Skupine, ki bi stanovanja najbolj potrebovale, torej mladi, mlade družine, so najbolj izključeni, tako s trga dela kot tudi zaradi neurejenih razmer na trgu nepremičnin, saj so te za slovenske razmere nenormalno drage."

Privabiti želijo več mestnih občin

Najprej bo tako treba preučiti, kako bi lahko takšne zadruge delovale pri nas glede na zakonodajne okvire, v drugi fazi pa doseči čim večji krog ljudi in jih seznaniti z možnostjo tovrstnega reševanja stanovanjskega problema. "V tretjem delu bomo preučili vse možne dolgoročne vire, javne in zasebne, za financiranje tovrstnih iniciativ. In končni cilj je seveda, da spodbudimo nastajanje stanovanjskih kooperativ v Sloveniji."

Mestna občina Novo mesto je Žižku že potrdila sodelovanje pri projektu, trenutno se pogovarja še s tremi mestnimi občinami. Vodja projekta Blaž Habjan trenutno v Ženevi že zbira vse potrebne informacije o stanovanjskih kooperativah. Vse podrobnosti o njih bodo objavljali tudi na spletni strani, ki naj bi zaživela v začetku aprila.