Cilj teh naporov, ki so se začeli že lansko leto, je premišljeno in celovito upravljanje mestnih središč, ki se že dalj časa praznijo in izgubljajo svojo identiteto, je pojasnila direktorica Podjetniško-trgovske zbornice Vida Kožar. Župan Mestne občine Koper Boris Popović upa, da se bodo temu projektu v kratkem pridružile še preostale mestne občine in tudi ostali kraji v Sloveniji, saj "je dejstvo, da imamo probleme z mestnimi jedri vsi".

Kožarjeva je pojasnila, da se bodo pri vzpostavljanju strategij mestnih marketingov v Ljubljani, Kopru in Celju zgledovali po zahodnoevropskih mestih, kjer z mestnimi središči gospodarijo mestni menedžerji. Prvi mestni menedžer pa je po besedah Kožarjeve župan, ki mora takšen projekt podpirati in povezovati različne udeležence z interesom delovanja v mestnem jedru.

V sklopu tega projekta bodo trgovci pod okriljem Podjetniško-trgovske zbornice ustanovili združenja trgovcev mestnih središč, ki bodo zastopala interese malih trgovcev. Eno takšnih združenj že deluje dober mesec v Ljubljani, malim trgovcem pa predseduje Jure Bricman. Podjetniško-trgovska zbornica bo ob tem še nadaljevala kampanjo Ohranimo lokalnega trgovca, s katero želijo potrošnike ozavestiti o pomenu ohranitve in razvoja mestnih jeder.

Župan Zoran Janković je opozoril, da ta pilotni projekt ne bo prinesel takojšnjih rezultatov. Prvi korak bo namreč oblikovanje strategije upravljanja mestnih središč, ki pa bo prilagojena specifikam vsakega posameznega mesta. Direktor podjetja CIMA Roland Murauer namreč opozarja, da pri mestnem marketingu ni enega recepta, temveč da so se kot najboljše strategije upravljanja pokazale tiste, ki so bile kar najbolj prilagojene lastnostim mesta.

Kožarjeva je še povedala, da naj bi bili prvi trije modeli mestnega marketinga oblikovani in implementirani do marca naslednje leto. Takrat bodo namreč dorekli, kakšno obliko mestnega marketinga bodo uporabili v katerem mestu (ali bo deloval v sklopu mestnega oddelka, združenja ali kako drugače), prav tako pa bodo določili proračun, ki bo potreben za delovanje takšnega marketinga.