Letos bo stanovanjski sklad sicer prevzel 183 stanovanj v soseski Polje II ob Zadobrovški cesti, že prihodnje leto pa bo precej slabše, saj bodo predvidoma uredili le pet stanovanj v bloku na Celovški cesti 185, medtem ko je morebiten odkup do 30 stanovanj na trgu vezan na finančna sredstva in primerno ponudbo. Nič kaj optimistični niso niti načrti za leto 2013, saj je za zdaj predvideno le dokončanje 30 stanovanj na Dolgem mostu.

Problematično je tudi dejstvo, da so stanovanja na Polju II praktično že rezervirana za upravičence po 14. razpisu za oddajo neprofitnih stanovanj v najem in da zaključek večjih naložb v neprofitna stanovanja na občinskem skladu načrtujejo šele po letu 2014, ko naj bi bili gotovi objekti ob Cesti španskih borcev z 80 stanovanji, na Rakovi jelši z 250 stanovanji in na Polju s 60 stanovanji. Še toliko bolj skrbi dejstvo, da bo morala občina pred začetkom gradnje urediti protipoplavno zaščito območja, kar bi lahko poleg težav s financiranjem dodatno zavleklo gradnjo.

Občinski stanovanjski sklad je bil konec lanskega leta zadolžen že za 31,6 milijona evrov, zaradi omejitev novega zakona o javnih skladih pa na skladu ne bodo mogli najemati novih kreditov. Naložbe bodo morali zato financirati pretežno iz proračunskih sredstev Mestne občine Ljubljana in si prizadevati za sodelovanje republiškega stanovanjskega sklada pri financiranju gradnje neprofitnih najemnih stanovanj. Na občinskem skladu računajo tudi na sredstva, ki bi jih lahko dobili s prodajo nekaterih stanovanj: "Dotrajana prazna stanovanja v starem mestnem jedru, predvsem v objektih, ki so v mešani lasti, kjer so stroški za usposobitev teh stanovanj previsoki glede na najemnino, ki jo lahko zaračunavamo, bomo odprodali in kupnino usmerjali v projekte stanovanjske gradnje, ki nimajo zaprte finančne konstrukcije."

Po študiji, ki so jo za sklad leta 2008 napisali na ljubljanski ekonomski fakulteti, v Ljubljani primanjkuje 7400 neprofitnih najemnih stanovanj, samo za sprotno pokrivanje potreb pa bi morali letno zagotoviti še do 140 novih stanovanj. To številko so na občinskem stanovanjskem skladu v zadnjih desetih letih presegli le lani in predlani ter leta 2005, medtem ko se je druga leta primanjkljaj neprofitnih najemnih stanovanj le še povečeval.