Področje socialnih situacij je zlasti v času šolanja pomembno dodatno področje posebnih potreb slepih in slabovidnih učencev, ki pa mu je namenjene veliko manj pozornosti kot pa učenju t.i. akademskih veščin, opozarjajo avtorji projekta, ki je nastal v okviru Ciljno razvojnega programa (CRP) Konkurenčnost Slovenije 2006-2013 in so ga na ministrstvu za šolstvo predstavili sredi februarja.

Raziskava je pokazala, da je treba razvijanju socialnih spretnosti in kompetenc dati večji pomen in ga vključiti v učni načrt. Avtorji so zato pripravili predloge za razvijanje socialnih spretnosti in kompetenc slepih in slabovidnih oseb ter njihovega vključevanja v vzgojo in izobraževanje.

Sestavili so pripomoček za ugotavljanje stopnje socialne vključenosti slepih in slabovidnih, ki med drugim obsega ocenjevalne lestvice za merjenje delovnih navad, reševanja problemov, odnosov z vrstniki in čustvene zrelosti.

Ocenjevanje socialnih spretnosti v avtentičnem okolju in usmerjeno poučevanje socialnih spretnosti je potrebno za pridobivanje in razvijanje socialnih kompetenc, ki jih slepi in slabovidni učenci potrebujejo za kasnejše samostojno in neodvisno življenje, opozarjajo avtorji projekta.

Projekt je nastal v okviru Ciljno razvojnega programa (CRP) Konkurenčnost Slovenije 2006-2013, na ministrstvu za šolstvo in šport pa so 18. februarja začeli predstavljati projekte, razpisane leta 2008 in zaključene leta 2010, na teme znotraj tematskega sklopa o izboljšanju kakovosti izobraževanja za večjo ustvarjalnost.