»Prekinjeni pogodbi o sodelovanju s kinološkima sodnikoma Alenko Černe in Rajkom Rotnerjem (zaradi afere Bulmastifi, op. p.) sta predmet silovitega javnega in zakulisnega ukrepanja prizadetih. Podana kazenska ovadba zoper glavnega akterja sklenitve škodljive pogodbe s Hypo Leasingom za lizinški nakup nepremičnine v Zapogah pa je drugi povod besnih anonimnih sporočil,« pojasnjuje Blaž Kavčič. Prejšnje vodstvo zveze je namreč po Kavčičevih navedbah leta 2008 s Hypo Leasingom (tam zdaj zaradi domnevno spornega poslovanja potekajo čistke) sklenilo lizinško pogodbo v vrednosti 760.000 evrov, pri čemer naj bi zvezo odškodovalo za okoli 250.000 evrov.

"Kinološka zveza Slovenije (KZS) že od začetka mandata predsednika Blaža Kavčiča deluje in posluje povsem nezakonito. Rezultat našega čakanja in neukrepanja članstva bo to, da smo nekomu omogočili, da nam je elegantno odnesel milijon evrov kinološkega denarja in da nam bo v kratkem prodal tudi stanovanje in nepremičnino KZS ter do konca izropal organizacijo vsega ugleda in vseh finančnih zmožnosti za obstoj." To je le drobec očitkov na račun zdajšnjega vodstva Kinološke zveze Slovenije, ki so ga v obliki anonimnega pisma te dni na svoje spletne naslove prejeli slovenski kinologi. Predsednik Blaž Kavčič se je na obtožbe, četudi so anonimne, odzval na včerajšnji novinarski konferenci, in sicer s pojasnilom, da se je zanjo odločil zato, ker je anonimka povezana z aferami širših razsežnosti, tudi s Hypo Leasingom in z bulmastifi.

"Sedanje vodstvo odločno deluje v smeri razkrivanja in sankcioniranja nepravilnosti. In kot kaže tudi ta anonimka, smo s tem močno prizadeli interese tistih, ki so v nepravilnostih sodelovali ali bili vanje pritegnjeni oziroma potegnjeni. Prekinjeni pogodbi o sodelovanju s kinološkima sodnikoma Alenko Černe in Rajkom Rotnerjem (zaradi afere Bulmastifi, op. p.) sta predmet silovitega javnega in zakulisnega ukrepanja prizadetih. Podana kazenska ovadba zoper glavnega akterja sklenitve škodljive pogodbe s Hypo Leasingom za lizinški nakup nepremičnine v Zapogah pa je drugi povod besnih anonimnih sporočil," je prepričan Blaž Kavčič.

Anonimnež(i), ki so se podpisali s kolektivnim imenom Slovenski kinologi, zdajšnjemu predsedniku KZS očitajo, da je zatrl vsakršno možnost demokratičnega izražanja in odločanja v zvezi, da članom onemogoča vpogled v finančno poslovanje, da je skupščina KZS, ki naj bi bila 5. marca, sklicana nepravilno... Kavčič pa trdi, da realne podlage za navedbe v anonimki ni: "Delamo veliko, uspešno in pošteno." Da so stvari na KZS "čiste", meni tudi član upravnega odbora Jože Vidic: "Upravni odbor redno spremlja, kaj se dogaja na zvezi, od financ do vsega drugega. Če bi bil namen anonimke zadeve urediti v dobro kinologije, bi njen(i) avtor(ji) to, kar ga (jih) tišči, povedal(i) na skupščini 5. marca."

Blaž Kavčič, ki je vodenje KZS prevzel aprila 2009 od Denisa Kuzelja, pravi, da je bila zveza takrat insolventna, in sicer "predvsem zaradi podpisane pogodbe za lizing v znesku 760.000 evrov za nepremičnino v Zapogah in zaradi razlike med pogodbeno in realno ocenjeno tržno vrednostjo".

Kavčič ta posel označuje za "rop stoletja" in dodaja: "Ocenili smo, da je KZS s poslom s Hypo Leasingom, ki ga je leta 2008 sklenilo prejšnje vodstvo, utrpela okoli 250.000 evrov škode. Da bi ta objekt postal funkcionalno, energetsko in instalacijsko zadovoljiv, bi bilo treba vanj po naši oceni vložiti vsaj 150.000 evrov. Če seštejemo vse, pridemo do 910.000 evrov sporne naložbe. Od tega je bilo 250.000 evrov konstrukcijsko izjemno podobnih večini konkretnih poslovnih potez, zaradi katerih je bilo pred kratkim zamenjano vodstvo Hypo Leasinga. Eden temeljnih dohodkov kinološke zveze so prihodki od izdaje rodovnikov, in ker en rodovnik stane okoli 30 evrov, je 910.000 evrov za zvezo vesoljski znesek," poudarja predsednik Kavčič. In še: "Ta nepremičninski fiasko je bil izveden s tistim Hypo Leasingom, ki je sedaj predmet čiščenja korporacijske centrale, ki je dala vedeti, da ne tolerira vzorca posla, kjer oseba s poslovodnimi pooblastili sklene nekaj navidezno nepovezanih poslov, na osnovi katerih se iz sredstev lizingojemalca napolnijo tudi zasebni žepi."

Z nekaterimi posli s Hypom naj bi bila povezana odvetniška pisarna Senica, s katero je v času prejšnjega vodstva tesno sodelovala tudi Kinološka zveza Slovenije. Kavčič je na naše vprašanje, ali je ta odvetniška pisarna morda sodelovala tudi pri podpisu 15-letne pogodbe KZS s Hypo Leasingom, odgovoril: "To bi ta trenutek težko potrdil. Kolikor pa nam je znano, je bila vloga odvetniške pisarne Senica pri sklepanju tega posla aktivna."