Objavljamo kronološki pregled pomembnejših prevzemov med arhivi ministrstva za notranje zadeve in Slovenske obveščevalno-varnostne agencije ter Arhivom Republike Slovenije.

Prevzema sta bila posledica ugotovitev vladne delovne skupine. Z uredbo 2007 in posebnim sklepom je bila ustanovljena posebna komisija, ki je izvedla prevzem dotlej nepredanega gradiva: novembra 2007 je bil predan del gradiva, ki se hrani v Arhivu RS in je ob omejitvah iz 3. odstavka 65. člena javno dostopen. Novembra 2008 je bilo predano preostalo gradivo, ki je z izjemo treh škatel ostalo v hrambi v posebnem skladiščnem prostoru na sedežu SOVE (sistem dveh ključev). Zanj je bila določena stopnja tajnosti TAJNO. (Vir: Arhiv RS)