Slovenski predpisi po navedbah komisije zdravstvenim zavarovalnicam iz drugih držav članic omejujejo možnost ustanavljanja in ponujanja storitev v Sloveniji. "To tujim zdravstvenim zavarovalnicam preprečuje konkuriranje na slovenskem zavarovalniškem trgu in tako omejuje izbiro, ki je na voljo slovenskim potrošnikom," so poudarili v Bruslju. Današnjo odločitev Evropske komisije je danes v Strasbourgu v pogovoru z STA komentiral tudi sam komisar za notranji trg in storitve Michel Barnier.

Komisar je dopolnilno zdravstveno zavarovanje poleg direktive o storitvah in javnega naročanja izpostavil kot najbolj problematično pri prenašanju evropskih pravil na področju notranjega trga v slovensko zakonodajo. Primer slovenskega dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja je po komisarjevih besedah predan Sodišču EU, ker "Evropska komisija in slovenske oblasti ne razumejo na enak način pravne in finančne narave sistema dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja".

"Tako bo o tem odločilo Sodišče EU, kot je normalno in pravilo v primerih, ko obstajajo različna stališča," je še dodal komisar. Slovenski predpisi po navedbah komisije niso v skladu z evropskimi direktivami, ki se nanašajo na neživljenjsko zavarovanje, ter pravili o prostem pretoku kapitala in svobodnem opravljanju storitev. Evropska zakonodaja na tem področju spodbuja svobodno zagotavljanje storitev zavarovalnic v celotni uniji s ciljem krepitve konkurence in izboljšanja zaščite potrošnikov.

Ministrstvo za zdravje pričakovalo napoved tožbe

Na ministrstvu za zdravje so za STA pojasnili, da je danes napovedana tožba evropske komisije zoper Slovenijo zaradi neusklajenosti slovenske zakonodaje z evropsko na področju dopolnilnih zdravstvenih zavarovanj "del postopka" in da so jo pričakovali. Poudarjajo, da lahko očitke komisije razreši le celovita reforma zdravstvenega zavarovanja.

Kot navajajo na ministrstvu, so komisiji pred časom poslali predvidene ukrepe, ki bodo po njihovih navedbah ustrezno odgovorili na opomine, ter časovnico izvedbe ukrepov. Ukrepi zajemajo spremembo zakonodaje, in sicer zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, uresničeni pa naj bi bili do maja 2012.

Marušičevi trije scenariji za spremembe

Marušič je na današnji novinarski konferenci s premierjem Borutom Pahorjem predstavil tri predloge za spremembe na področju dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Po prvem predlogu, s katerim bi prenos celotnih sredstev iz dopolnilnega v obvezno zdravstveno zavarovanje, bi se prispevka stopnja zvišala za 2,4 odstotne točke.

Po drugi možnosti, s katero bi prenesli sredstva dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja v obvezno v takem obsegu, kot jih zdaj namenjajo dopolnilne zdravstvene zavarovalnice, bi se prispevna stopnja dvignila na 15,45 odstotka. Po tretjem scenariju, po katerem bi krčili pravice, pa bi se prispevna stopnja zvišala za 1,65 odstotne točke.

Le celovita reforma zdravstvenega zavarovanja lahko razreši neskladnost sistema zdravstvenega zavarovanja v Sloveniji in odgovori na vse kršitve, ki jih povzročamo s sedanjo regulacijo prostovoljnega zavarovanja, poudarjajo na ministrstvu za zdravje. Slovenski predpisi namreč po mnenju evropske komisije med drugim tujim zdravstvenim zavarovalnicam preprečujejo konkuriranje na slovenskem zavarovalniškem trgu.

Zakaj je zavarovanje v javnem interesu?

Kot so navedli že v današnji predstavitvi izhodišč za nadgradnjo slovenskega zdravstvenega sistema, v Sloveniji večino zdravstvenih storitev, ki so ključnega pomena za državljane, delno financiramo iz dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Zaradi tega je bilo to zavarovanje razglašeno za zavarovanje v javnem interesu.

To pa je pripeljalo do visoke stopnje regulacije, ki je država kljub opozorilom evropske komisije ne more opustiti. Gre namreč za varovanje dostopnosti do ključnih zdravstvenih storitev, čeprav se s tem omejuje konkurenčnost in svobodo pretoka blaga in storitev ter ovira vstop tujih zavarovalnic na slovenski trg. Na ministrstvu ob tem pojasnjujejo, da bodo evropsko komisijo sprotno obveščali o napredku spremembe zakonodaje ter z njimi sprotno in tesno sodelovali.