Raziskava Global Status Report on Alcohol and Health 2011 je proučevala količino popitega alkohola v 100 državah. Leta 2005 je prebivalec Zemlje, starejši od 15 let, v povprečju na leto popil 6,13 litrov čistega alkohola.

Moldavci vodijo z 19,2 litra alkohola na prebivalca, od tega naj bi 10 litrov alkohola na prebivalca proizvedli doma. Povprečen Čeh popije 16,5 litra, Madžar pa 16,3 litra v enem letu. Hrvat v povprečju popije 15,1 litra alkohola letno, kar je višje od evropske povprečja, ki je 12,2 litra na prebivalca v enem letu. Slovenci popijejo enako količino kot Hrvati, oboji pa prehitijo Srbe, Italijane, Špance, Britance, Irce in prebivalce skandinavskih držav.

Raziskava WHO je še pokazala, da Hrvati popijejo največ vina (47 odstotkov), piva (37 odstotkov) in žganih pijač (15 odstotkov).