Temeljni cilj projekta, ki ga vodi inštitut za narodnostna vprašanja skupaj s projektnimi partnerji iz vse Slovenije, je ustvarjanje pogojev za manjšo izključenost romske skupnosti. Precejšnja pozornost v njem je namenjena izobraževanju, dvigu izobrazbene ravni romske skupnosti ter večji osveščenosti o pomenu izobrazbe kot ključnem dejavniku za nadaljnji razvoj te skupnosti, so izpostavili izvajalci. Petinosemdeset odstotkov denarja zanj prispeva Evropski socialni sklad, preostali del pa država.

Projekt se bo po besedah šolskega ministra Igorja Lukšiča ukvarja s celoto bivanja Romov. Sicer se po njegovem razmere zanje izboljšujejo - vse več otrok je vključenih v izobraževanje, pomembno vlogo pri tem opravljajo tudi nevladne organizacije. Kljub temu pa minister, ki je hkrati tudi predsednik vladne komisije za zaščito romske skupnosti, ni povsem zadovoljen s položajem Romov pri nas. Nastavki in organiziranost ključnih akterjev sta dobri, prav tako klima, denar je na voljo, stvari pa se po njegovem mnenju odvijajo prepočasi.

Vse to, kar gre po mnenju ministra Lukšiča prepočasi, naj bi projekt spodbudil. Obsežen je tako po partnerjih kot po vsebinah, je povedal dr. Miran Komac. Vanj želijo vključiti čim večje število Romov, ki imajo že zdaj dovolj socialnega in kulturnega kapitala in ki bi uspeli pridobiti v kratkem času znanje za upravljanje s projekti, zato so k sodelovanju povabili tudi romski akademski klub. "Menim, da se bo čez tri leta oblikovala večja skupina usposobljenih predstavnikov Romov, ki bodo sami sodelovali na projektih in se bodo brez posrednikov pogajali o statusu svoje skupnosti," se rezultatov projekta veseli dr. Komac.

Romski izobraževalni inkubator je mesto, na katerem bodo združene vse dejavnosti projekta, je pojasnila koordinatorka projekta Barbara Kejžar. Kako bo projekt sploh potekal? Najprej bodo pogledali, kaj je bilo narejeno do zdaj, kaj od tega je uspešno in bi bilo treba nadaljevati. Prostorsko in geografsko analizo romskih naselij bo opravil geodetski inštitut. Ker je poudarek projekta izobraževanje romskih otrok, jih v projektu spremljajo od vrtca do srednje šole in v sodelovanju s pedagoškim inštitutom pripravljajo dejavnosti v vrtcih, šolah in v družinah, na primer učno pomoč. Ponuditi jim želijo obšolske in prostočasne dejavnosti. Usposabljali bodo vse, ki delajo z romskimi otroki in mladostniki, dobre prakse pa bodo lahko preverili tudi v tujini. Vse delo z romskimi otroki pa bodo tudi analizirali.

Delo z romskimi otroki pa v različnih oblikah že poteka, so povedali izvajalci. Največkrat jim ponudijo učno pomoč, zaradi katere dosegajo boljše šolske dosežke in se zavedajo pomembnosti izobraževanja. V okviru dnevnih centrov romski otroci spoznavajo svoje kraje, obiskujejo ustanove, kot so zdravstveni dom, knjižnica, center za socialno delo, pomoč, na primer prevoz, pa lahko dobijo tudi pri obiskovanju prostočasnih dejavnosti.