Glavnina proračunskih sredstev bo šla za vzdrževanje cest in upravljanje prometne infrastrukture, nekaj manj kot 12 milijonov evrov pa bo mesto namenilo za novogradnje, kar je dobra dva milijona manj kot lani. Večinoma bodo ta denar porabili za projekte, zastavljene že v prejšnjih letih, številne nove ceste, ki jih predvideva lani jeseni uveljavljeni občinski prostorski načrt, pa bodo morale očitno počakati še nekaj let.

Nova cesta za veliko sosesko na Brdu

Med večjimi novimi naložbami se bo letos začela gradnja nove ceste med Tržaško cesto in Cesto na Brdo (pri Kemofarmaciji), ki je ključna za novo stanovanjsko sosesko na Brdu. Tam republiški stanovanjski sklad že gradi 411 stanovanj, potencialno pa bi tam lahko gradili vsaj še dvakrat toliko stanovanj. Lastnika teh zemljišč sta večinoma republiški stanovanjski sklad in Mestna občina Ljubljana. Kot je povedala Darja Lesjak, direktorica občinske službe za razvojne projekte in investicije, je gradnja nove povezave med Tržaško cesto in Cesto na Brdo razdeljena na dva odseka, in sicer na prvega od Tržaške ceste do Ceste na Vrhovce ter drugega od Ceste na Vrhovce do Ceste na Brdo.

"Za prvi odsek je izdelana celotna projektna dokumentacija za gradnjo ceste, podvoza pod železniško progo ter celotno komunalno infrastrukturo in zunanjo ureditev. Zdaj pridobivamo zemljišča, predvidevali smo, da bomo v prvi polovici letošnjega leta pridobili gradbeno dovoljenje in v drugi polovici začeli z gradnjo, tako da bi bila gradnja končana sočasno z gradnjo drugega odseka. Vendar se bodo postopki pridobivanja zemljišč zavlekli, saj bo za nekatera zemljišča potreben postopek razlastitve, tako da je gradnja predvidena v letu 2012 oziroma 2013," je pojasnila Lesjakova.

Bolj gladko tečejo priprave na gradnjo drugega odseka, za katerega so za 500-metrski del že pridobili gradbeno dovoljenje in ga bodo začeli graditi že ta mesec, za 170-metrski del pa morajo še izprazniti in porušiti naseljen objekt bivšega SCT ter del športnega centra Konex. Kljub temu Lesjakova pričakuje, da bodo ves odsek dokončali julija prihodnje leto.

Titovo bi morali letos dokončati

Prioriteta v letošnjem letu je tudi dokončanje Titove ceste, ki jo mestna občina zaradi težav z odkupom zemljišč prav tako gradi po kosih. Na mestni občini računajo, da bodo to cesto letos vendarle končali, saj so po besedah ljubljanskega župana Zorana Jankovića z vrtnarijo Ravnikar blizu dogovora za odkup še zadnjih potrebnih parcel.

Na vprašanje, ali na občini ob tem razmišljajo tudi o širitvi krožišča Žale, ki bo po ocenah prometnih strokovnjakov po dokončanju Titove izjemno obremenjeno, Janković odgovarja, da za zdaj tu ne načrtujejo sprememb, saj menijo, da bo promet dovolj razbremenilo že novo krožišče na Kranjčevi ulici (pri Univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu).

Janković močno računa tudi na dokončanje notranjega cestnega obroča z mostom pri Cukrarni, ki ga gradi SCT. "Računam, da bo konec aprila dokončana zgornja etaža mostu. Razmišljamo tudi, kako bi lahko Roško priključili na Dolenjsko cesto in ali bi jo lahko razširili za en pas na škodo drevoreda. Na dokončanje notranjega obroča in P+R na Barjanski cesti je vezana tudi zapora Slovenske ceste med Šubičevo in Gosposvetsko ulico," je dejal Janković.

Hkrati na mestni občini načrtujejo tudi uvedbo ločenega rumenega pasu za mestne avtobuse na Dunajski cesti, za kar pa po opozorilih prometnih strokovnjakov ne bo dovolj le povezava Roške in Njegoševe ceste pri Cukrarni, marveč bi morali razširiti tudi Njegoševo in Masarykovo cesto, kar pa po Jankovićevih besedah v kratkem ni izvedljivo: "Zgodba s širitvijo Masarykove ceste na štiripasovnico je dovolj zapletena, da težko napovemo rok za dokončanje. Problem je predvsem Zmajski podvoz, za katerega se moramo uskladiti z državo in železnicami, počakati pa moramo tudi na izvedbo vseh načrtovanih gradenj ob cesti, da naenkrat uredimo vso infrastrukturo."

Litostrojska, Nemška in Linhartova na lifting

Glavnina proračunskih sredstev bo letos torej šla za Titovo cesto, most pri Cukrarni in novo cesto na Brdu. V bližnji prihodnosti pa bi rad Janković videl predvsem urejeno Ižansko cesto, pomembni se mu zdijo načrti za širitev Nemške ceste na štiri pasove, občina naj bi vlagala tudi v precej dotrajane ceste okoli Litostroja v Šiški. "Tu bomo Alešovčevo ulico dokončali do poletja, potem jo bomo povezali z Litostrojsko cesto. Tudi Litostrojsko cesto bomo preuredili tako, da v izteku ne bo več vijugala, ampak tekla vzporedno z obvoznico," je povedala Janković. Še eden od zanimivih projektov, ki ga na občini očitno obujajo, je širitev Linhartove ceste na štiri pasove od Vojkove ceste do Topniške ulice. Letos naj bi popravili 2006 izdelano projektno dokumentacijo, če bo na voljo dovolj sredstev, pa bodo cesto začeli širiti leta 2013.