V omenjenem primeru bi inšpektorat sicer lahko izdal dovoljenja za zgrajene frčade, a tega ne more storiti, ker jim bralec, ki nas je opozoril na črno gradnjo, nasprotuje. Pojasnil je, da vsako nekoliko močnejše deževje zaradi frčad poplavi njegovo stanovanje v pritličju omenjene stavbe. Frčade tako še vedno stojijo, kljub temu da je inšpektorat lastniku že leta 2004 v odločbi naložil, naj nelegalno gradnjo odstrani v šestih mesecih.

Vzrok, zakaj mine več let, preden inšpektorat ukrepa zoper črnograditelje, je, da je zaradi velikega števila postopkov in zadev gradbeni inšpektorat uvedel prioritete pri delu. To pomeni, da se najbolj ažurno ukvarjajo na primer z objekti, ki ogrožajo varnost okolja, ki so zgrajeni na varovanih območjih, ki predstavljajo nezakonito prilastitev javne koristi in ki so zgrajeni na območjih, na katerih dovoljenja zanje ni mogoče izdati. "V takih primerih se hitreje uvedejo tudi izvršilni postopki," so pojasnili na inšpektoratu za okolje in prostor, zakaj včasih mine tudi več let, preden inšpektorat na lastnikove stroške odstrani črno gradnjo.

Na inšpektoratu pravijo, da ugotovljene črne gradnje po prejemu odločbe večina zavezancev odstrani kar sama. Gradbeni inšpektorji uvedejo približno 500 izvršilnih postopkov na leto, od tega pa inšpektorat opravi le od 40 do 70 prisilnih izvršb.