Župani občin investitork so takrat potrdili sodelovanje pri gradnji centra, vsaka posebej pa mora v občinskem svetu potrditi načrt ter seveda sofinanciranje. "Občine bomo, sorazmerno z velikostjo in uporabo centra, primaknile okoli 20 odstotkov potrebnih sredstev, preostalo pa država in Evropska unija," je takrat razložil Berto Menard, župan občine Logatec, in dodal, da na občinah delajo s polno paro, saj morajo vso projektno dokumentacijo pripraviti do poletja, če želijo kandidirati za 35 milijonov evrov kohezijskega denarja.

Lokacija ob avtocesti moti opozicijo

"Predvidena lokacija centra je v bližini avtocestnega postajališča Lom 1. Tretjina potrebnega zemljišča je že v občinski lasti, preostali del pa bomo odkupili," razlaga Menard in dodaja, da je ta lokacija lahko dostopna pa tudi zunaj naselja.

Z omenjeno lokacijo pa se ne strinjajo logaški opozicijski svetniki. V svetniški skupini SLS ne podpirajo gradnje na kmetijskih zemljiščih. Po njihovem mnenju bi center pod določenimi pogoji lahko umestili v eno od industrijskih con. Gradnja pri Lomu bi bila, kot menijo, tudi dražja zaradi odkupa zemljišč in gradnje povezovalne ceste.

"Do naslednje seje občinskega sveta bomo pripravili dodaten material in poskušali svetnikom znova predstaviti projekt. Vsi skupaj se moramo zavedati, da je problem odpadkov treba rešiti in da bo za to občina morala tudi nekaj dati," pa na nastali položaj odgovarja logaški župan.

Na lokaciji ob avtocesti bi center posegal tudi na območje Nature 2000, kar je sprožilo nasprotovanja okoljevarstvenikov. "CERO ne bo povzročal nobene škode za okolje. Škodljivih izcednih vod skoraj ni, morebitne količine pa bodo šle skozi čistilno napravo. Neoporečnost obrata so nam zagotovili tudi na okoljskem ministrstvu," je še poudaril Menard.

Dolgoročno najboljša in najcenejša rešitev

V centru bodo sicer predelali približno 80 odstotkov vseh odpadkov iz občin Bloke, Borovnica, Cerknica, Divača, Hrpelje - Kozina, Komen, Koper, Ilirska Bistrica, Izola, Log-Dragomer, Loška Dolina, Piran, Pivka, Postojna, Sežana, Vrhnika in Logatec. Čeprav bo sortiranje v obratu avtomatično, bo center zagotovil 35 novih delovnih mest.

"Ta center je za naše občine trenutno najboljša dolgoročna rešitev problema predelave odpadkov. Ker je načrtovano tudi sofinanciranje iz kohezijskega sklada, pa tudi najracionalnejša rešitev," meni piranski podžupan Gašpar Gašpar Mišič. Vrhniški župan Stojan Jakin pa upa, da župani niso govorili praznih besed.

"Upoštevati moramo namreč, da se za nas evropske finančne pipice za takšne projekte počasi zapirajo," opozarja.