Predsednik republike poleg tega izrecno prepoveduje, da bi se pri omejevanju dostopa do arhivskega gradiva kot razlog za omejevanje uporabljalo varstvo njegovega položaja ali funkcije. Soglasje po njegovih navedbah velja tudi ob morebitnih spremembah zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva.

Kot je v pismu Pahorju in Matiću zapisal Türk, se je v zadnjem času pojavilo nekaj objav dokumentov, "ki jih spremljajo neresnične in manipulativne razlage, povezane z mojim preteklim delom". Namen teh manipulacij je po mnenju predsednika dosegati politične učinke, takšno početje pa priča o nizki ravni politične kulture pri nas.

"Sam pa verjamem, da je najučinkovitejše sredstvo proti sedanjim manipulacijam z arhivskimi gradivi prav njihova dostopnost, ki naj omogoči vpogled v vse dokumente, v katerih se pojavlja moje ime," je v pismu zapisal Türk in dodal, da mora biti vsak tak dokument celoten na voljo javnosti.

"Le z odprtostjo, celovito informacijo in pošteno razlago arhivskih dokumentov se bomo lahko v prihodnje izognili manipulacijam in poskusom diskreditacije, izboljšali politično kulturo in okrepili našo demokratično ureditev," je prepričan predsednik republike.