Ministrica Irma Pavlinič Krebs je na Ravnah direktorjem ustanov iz javnega sektorja podrobno predstavila novi zakon o javnih zavodih, ki prinaša pomembne spremembe na tem področju in ureja pomanjkljivosti na področju koncesij, preglednosti stroškov, določanja cen storitev in nadzora. Kar zadeva koncesije, teh je veliko v zdravstvu in izobraževanju, je ministrica poudarila, da takšne lahkotnosti podeljevanja koncesij, kot je bila v preteklosti, ne bo več in da koncesija ni ne trajna ne dedna pravica.

Koroške obrtnike muči plačilna nedisciplina

Problem koncesij je ponazorila s primeri iz zdravstva: "To niso prave koncesije, ampak neka licenca oziroma dovoljenje za opravljanje dejavnosti. Sistem je zelo prijateljski do zasebnega sektorja in zelo strog, ko gre za javne zavode. Nov zakon bo dal možnost za večji nadzor in preglednost." Predstavniki zavodov so Pavlinič-Krebsovi izrazili podporo zakonu, ki bo v javni razpravi še do konca februarja.

Koroški obrtniki so se pogovarjali z ministrico Darjo Radić in ji precej gnevni razložili, kakšne težave jim povzroča plačilna nedisciplina. Minister Gregor Golobič pa se je v podjetju Stroka Radlje in Kovačija Štruc na Muti pozanimal o učinkih vladnih ukrepov in z zadovoljstvom ugotovil, da sta obe podjetji uspešno premagovali krizo, vendar so v postopkih pridobivanja državnih sredstev na razpisih doživeli številne birokratske ovire. Kot je dejal Golobič, so ovire tolikšne, da se podjetja pred obličjem državnih ustanov znajdejo kot pred inkvizicijo. Kot eno od rešitev je napovedal združitev agencij, ki se ukvarjajo z gospodarstvom, in nove pristope. Eden možnih je, da podjetja ne bi bila več toliko odvisna od tega, kaj se zdi državi pomembno podpreti z javnimi razpisi, ampak bi podjetja tudi za svoje ideje od države lahko pričakovala ustrezen servis.

Ostre besede zaradi padlega projekta širokopasovnih povezav

Matic Tasič je zelo dramatično predstavil razmere na Koroškem in neuresničene obljube države. Posebej je izpostavil dva za Korošce boleča sveža primera - neuspeh pri kandidiranju Mežiške doline za sofinanciranje širokopasovnega omrežja in neuspeh kandidiranja s projekti na razpis gospodarskega ministrstva za razvojne centre, kjer je potrditev dobil le projekt koroške regionalne razvojne agencije in najmanj - le 3 milijone - od 180 milijonov razpisanih sredstev.

Tasič je napovedal pritožbo zaradi padlega projekta širokopasovnega omrežja. "Pripravili smo popolno prijavo po vseh določenih kriterijih in bili na prvem mestu ves čas, na koncu pa ostali izločeni. Po informacijah z vašega ministrstva je nekdo dal nalogo, da je treba koroški projekt izločiti," je dejal Tasič. Golobič je Tasiču zabrusil, da je bila vloga nepopolna in naj se opira na argumente in ne na govorice, če pa je prepričan, da držijo, gre za elemente korupcije in naj to prijavi. Tasiču je predlagal, da prijavitelj projekta (občina Prevalje) sproži pritožbeni postopek. Če bi se izkazalo, da argumenti v pritožbenem postopku vzdržijo, je država dolžna zagotoviti vire financiranja za izvedbo projekta. Golobič je zatrdil, da bo sam natančno pregledal pritožbe in da zelo obžaluje, da je bil koroški projekt zavrnjen.