Plačilna nedisciplina posebej hudo prizadene mikro podjetja, kakršno je tudi njegovo s tremi zaposlenimi. "Ker smo majhni, se resda lahko zelo hitro prilagajamo zahtevam in spremembam tržišča," ugotavlja arhitekt, "ne moremo pa delati veliko projektov hkrati in si zato ne moremo ustvariti akumulacije, notranjih rezerv. Zato smo zelo odvisni od rednih plačil."

Pred letom 2008 se s plačilno nedisciplino niso pogosteje srečevali, nakar se je v nekaj mesecih razpasla in do danes ostala vsakdanji pojav. "Začelo se je z napovedmi, da bodo plačali čez teden dni. Že čez nekaj tednov je stranka poklicala in rekla, plačali bomo lahko šele čez mesec dni. In tako naprej. Zdaj je zamuda dveh ali treh tednov že vsakdanji pojav. Prag bolečine, ki jo lahko še preneseš, pa je nekje pri 45 dneh." Sama dolžina plačilnega roka niti ni tako bistvena, bolj pomembno je, da se stranka drži dogovorjenega roka. "Tisti, ki se zavedajo svoje notranje moralne odgovornosti in integritete, se bolj trudijo, da bi plačali v roku." Je kakšen profil naročnika, ki je ta čas bolj nagnjen k nerednemu plačevanju? "Ne," odvrne Božin, "nedisciplina je prisotna med vsemi profili in sloji."

Božin sicer ugotavlja, da je država do določene mere razumevajoča do manjših podjetij, ki imajo zaradi plačilne nediscipline težave pri poplačevanju svojih obveznosti. Lahko pa bi izboljšala orodja, s katerimi lahko malo podjetje terja svoj denar od neplačnikov, saj so ta čas dokaj okorna in časovno zamudna. "Problem je, ker nimaš pravne službe in si sam edini pravnik, ki pošilja račune ali dopise. Svojčas, pred kakšnimi desetimi leti, je že obstajal učinkovit mehanizem. Spominjam se, da si moral na davčno plačati 500 tolarjev in so potem takoj naredili izvršbo, a so ta sistem potem ukinili. Zdaj so izvršbe zelo dolgotrajne in povezane z veliko papirologije. To administrativno delo še dodatno izčrpava našo substanco. Obstajajo sicer neke firme, ki obljubljajo izplen, s tem da one namesto tebe izterjajo dolg, ob plačilu provizije seveda. Tovrstnih storitev še nisem izkoristil. Kolegi so jih sicer preizkusili in mi povedali, da funkcionira."

Najhuje udari plačilna nedisciplina podjetja, ki niso niti mala niti velika. Tista, ki se v verigi (ne)plačnikov znajdejo nekje na sredini. "V preteklosti so firme našega velikostnega razreda morale biti likvidne, saj nam nihče ni dopuščal, da ne bi pravočasno plačevali svojih obveznosti," pove Vida Kosanovič, direktorica podjetja Prelog, ki se ukvarja z veleprodajo elektromateriala in izvedbo instalacij. Zdaj se množica družb z okoli 50 zaposlenimi bori z likvidnostjo, ki jim jo povzroča neplačevanje velikih naročnikov. "Likvidnostno nas rešujejo individualne stranke in manjši projekti," poudarja direktorica.

Povsem drugačen odnos pa izkazujejo večji naročniki, predvsem gradbena podjetja. Po njenih besedah je neplačevanje pri njih folklora že najmanj deset let. Ugotovili so namreč, da je naš pravni sistem tako neodziven, da hitro poplačilo podizvajalcev ni potrebno. Kaj to pomeni v praksi? "V zadnjih pogodbah s SCT smo imeli 120-dnevni plačilni rok," razkrije. "A drugače nisi dobil posla."

Na drugi poslovni strani pa dobavitelji - družba Prelog je ekskluzivni zastopnik približno desetih uglednih blagovnih znamk - ne kažejo veliko potrpljenja. "Tujci ne razumejo, da pri nas namesto denarja dobiš stanovanje ali avto in da moraš to premoženje najprej prodati. Zdaj, ko tudi v tujini pišejo, kakšno plačilno nedisciplino imamo v Sloveniji, moramo nekaterim dobaviteljem plačevati z avansi, priložiti moramo tudi bančne garancije."

Po njenih besedah je velika težava tudi v tem, ker vlada težav podjetnikov ne sliši in ne razume. "Bila sem v hotelu Habakuk, ko je vlada obiskala Podravje. Dogodek je bil kot kamilični čaj; tako lepo so govorili, kakor da ne živijo v isti državi." Kosanovičeva je prepričana, da bi morala oblast zakonsko utrditi plačilni rok. "Če je menica unovčena, mora ostati na računu dolžnika vse do poplačila računa. Ne pa tako kot sedaj, ko ti banka menico vrne, če na računu ni denarja. In potem je ta menica vredna toliko kot papir, na katerem je natisnjena."