Po mnenju Ocvirka so v zadnjih letih v ta nabrežja, ki jih je večinoma oblikoval Jože Plečnik, preveč in pretirano posegali. S svojimi delavnicami je študentom želel pokazati, kako bi lahko z minimalnimi izboljšavami omilili te posege.

Pri projektu je sodelovalo deset študentov različnih letnikov, ki so v dvojicah delali vsak na svojih maketah in načrtih. Osredotočili so se na ureditev Petkovškovega nabrežja, ljubljanske tržnice, Brega, Novega trga in Mesarskega mostu. Ocvirk je od študentov zahteval ideje o tem, kako bi transparentno arhitekturo vključili v okolje starega mestnega jedra Ljubljane.

Študentje so oblikovali načrte za transparentne konstrukcije iz lahkih materialov, kot so aluminij, steklo in tudi les. Ocvirk meni, da s takšnimi subtilnimi posegi ne bi preveč spreminjali obrežja in bi ohranili njegov dosedanji ambient: "Takšne konstrukcije so moderne, izražajo sodobni arhitekturni jezik. Vendar so sočasno razmeroma nevpadljive in se prilagajajo klasični arhitekturi, ki prevladuje na obrežju Ljubljanice."

Študentje so se s projektom ukvarjali od začetka študijskega leta ter vse do konca lanskega leta in so po Ocvirkovih besedah v delu zelo uživali: "Takšen način dela je za študente zelo stimulativen in spodbuden, zato so tudi z veseljem sodelovali."