V intervjuju za Objektiv (8. januarja 2011) sem med drugim izjavil, da je Vladimir Rukavina kot vodilni mož EPK načrtno črpal denar za projekte Narodnega doma, institucije, ki jo je sočasno vodil. Kljub dejstvu, da je ND pridobil znatna sredstva, je očitek o načrtnosti nedokazljiv in krivičen, zato izjavo obžalujem in se prizadetemu kolegu opravičujem. Ob tem moram poudariti, da gre za pomembne programe, ki še vedno tvorijo pomembno osnovo celotnega projekta EPK. Lahko bi se seveda ukvarjali z vprašanjem, zakaj tako ambicioznih programov za EPK s pomočjo namenskih sredstev praviloma niso razvijale tudi druge institucije, a tovrstno spraševanje za nazaj bi bilo neproduktivno. Prepričan sem, da smo sredi nastajanja programsko ambiciozne zgodbe. Tega kreativnega procesa ne bi bilo brez tistih, ki so vodili priprave na EPK doslej.