Raziskovalci so zbrali rezultate indeksa telesne mase (ITM), ki ocenjuje težo na podlagi višine, v državah z visokim in nizkim dohodkom. Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) ocenjuje ITM med 18,5 in 24,9 kot zdrav, 25 do 29,9 kot vrednost prevelike telesne teže in nad 30 kot klinično debelost.

Tri raziskave, ki so zadnjih 28 let preučevale ITM, holesterol in krvni tlak, so bile skupaj objavljene v medicinski reviji The Lancet. Rezultati so pokazali, da je bila v letu 2008 na svetu vsaka deseta odrasla oseba debela, v kategorijo pa so se večkrat uvršile ženske. Skupno število ljudi, ki je padlo v kategorijo debelih, se je skoraj podvojilo v primerjavi s podatki iz leta 1980.

Z rastjo in staranjem prebivalstva se je povečalo tudi število ljudi z visokim krvnim tlakom. Leta 1980 jih je bilo 600 milijonov, do leta 2008 pa je število doseglo že skoraj milijardo.

Čeprav se je povprečna raven težav s holesterolom spustila v zahodni Evropi, so vrednosti narasle v Aziji in na območju Tihega oceana.