"Nekaj pripomb smo upoštevali druge ne - predvsem smo upoštevali pripombe, ki se tičejo denimo različnih rokov. Ampak v načelu pa predlog izvedbe regulacije ostaja - optična lokalna zanka bo razvezana," je za STA ob tem povedal v.d. direktorja Apeka Miha Krišelj.

To pomeni, da bodo uporabniki imeli možnost preko optičnega omrežja Telekoma Slovenije kot operaterja s pomembno tržno močjo dobiti ne samo storitve, ki jo ponuja Telekom, ampak tudi storitve, ki jih ponujajo alternativni operaterji. Ti bodo seveda Telekomu za to ponujanje storitev prek njegovega omrežja morali plačati določeno vsoto.

Agencija bo obveznosti Telekomu uradno naložila z dvema odločbama, ki naj bi ju predvidoma izdala marca. Telekom bo moral nato na podlagi predpisane metodologije do 1. junija leto oblikovati stroškovno veleprodajno ceno in jo potem uveljaviti 1. julija. Agencija bo izračunano stroškovno ceno pred njeno uveljavitvijo preverila.

Odločbi bosta dve, ker gre v tem primeru za dve analizi oziroma dva trga - medoperaterski trg dostopa do fizične omrežne infrastrukture, vključno s sodostopom ali razvezanim dostopom, na fiksni lokaciji (tako imenovan upoštevni trg 4), in medoperaterski trg širokopasovnega dostopa (trg 5).

Gre za ponovni analizi teh trgov, agencija jih namreč izvaja načeloma na dve leti, ker se razmere na trgu pač spreminjajo, to pa vpliva na vsebino obveznosti, ki jih naloži operaterjem s pomembno tržno močjo. Tudi v prenovljenih analizah je agencija ugotovila, da ima Telekom Slovenije pomembno tržno moč na tem trgu, zaradi česar na trgu ni učinkovite konkurence. Zato Telekomu nalaga več obveznosti na čelu z omenjeno razvezavo optične zanke.

Predsednik uprave Telekoma Slovenije Ivica Kranjčević je že ob predstavitvi analiz opozoril, da bo Telekom zaradi regulacije na področju širokopasovnega dostopa, kot jo predvideva predlog Apeka, ob 16 milijonov evrov prihodkov letno in da lahko pride do zastoja investicij v infrastrukturo izven urbanih naselij.

Krišelj ta izračun težko komentira, dodaja pa, da se optične zanke ne razvezuje z namenom zavreti izgradnjo optičnih omrežij, ampak zato, da bi se omrežja, ki so že zgrajena, bolj učinkovito uporabila. "Analiza optičnih omrežij, ki smo jo naredili, je pokazala, da je izkoriščenih le okrog 20 odstotkov teh omrežij," pravi Krišelj.

Eden od razlogov za to neizkoriščenost je verjetno ta, da ni storitve, ki bi za svoje delovanje nujno potrebovala tako zmogljivo povezavo, kot je optična. Ko se bo pojavila takšna storitev, bo verjetno lažje tržiti optiko.

Ko bo prišlo do tega, bo sicer verjetno mogoče tudi ločeno obravnavati trg širokopasovnega dostopa prek optike in trg dostopa prek tehnologije xDSL. Zdaj se ju obravnava skupaj, zaradi česar ima Telekom tudi najvišji skupni tržni delež, čeprav nima največjega optičnega omrežja v državi. Največje optično omrežje ima mariborski operater T-2, vendar pa je število optičnih priključkov še vedno majhno v primerjavi s priključki xDSL, koder je vodilni Telekom Slovenije.