Na ravni administratorjev je v komisiji zaposlenih 163 ali 0,7 odstotka Slovencev, na ravni asistentov pa 60 ali 0,3 odstotka, kar je skupaj 223 ali 0,9 odstotka Slovencev. Na samem vrhu, na položaju generalnega direktorja, ni Slovencev, je pa eden na položaju namestnika generalnega direktorja in trije na direktorskih položajih.

Med tremi Slovenci na direktorskih položajih je tudi nekdanja namestnica stalnega predstavnika Slovenije pri EU Mary Veronica Tovšak Pleterski, ki zaseda položaj direktorice v generalnem direktoratu za podnebno ukrepanje. Tovšak Pleterskijeva je bila prisotna na predstavitvi poročila, ki se je je udeležil po en uslužbenec komisije iz desetih novih članic.

"Slovenci smo razmeroma dobro zastopani, tudi če pogledamo zastopanost na različnih ravneh, ki je pravzaprav primerljiva z najboljšimi, a ne smemo zaspati," je menila Tovšak Pleterskijeva. "Če primerjamo, Madžarska, ki je precej večja po številu prebivalcev, ima pet direktorskih mest," je ponazorila.

Na vprašanje, ali je to dovolj, pa je Tovšak Pleterskijeva odgovorila, da si seveda vsaka država želi imeti čim več svojih predstavnikov v instituciji in da sama zelo podpira krepitev ali vsaj nadaljevanje ambicije Slovenije. "Pomembno je, da vzdržujemo kontakte med prestolnico in uslužbenci tukaj in da nadaljujemo ta razmeroma dobro zastavljen proces," je poudarila.

Evropska komisija je od maja 2004 do konca lanskega leta zaposlila 4004 uslužbence iz desetih novink iz leta 2004. Sedaj je v komisiji med novinci največ Poljakov, in sicer 4,9 odstotka. Slovencev je enak delež kot Luksemburžanov, manj kot Slovencev je Ciprčanov (0,5 odstotka), Estoncev in Latvijcev (po 0,8 odstotka) in Maltežanov (0,6 odstotka).

Daleč največ je med uslužbenci komisije Belgijcev, in sicer 19,5 odstotka. Sledijo Italijani z 10,2 odstotka in Francozi z 10,1 odstotka. Britancev je 4,9 odstotka, a zasedajo največ najvišjih položajev - imajo sedem generalnih direktorjev. Sledijo Italijani in Nemci s po štirimi generalnimi direktorji. Nemških uslužbencev je sicer v komisiji 8,3 odstotka.

Na vprašanje, ali ni odstotek uslužbencev v komisiji iz novih članic še vedno na splošno majhen, je Tovšak Pleterskijeva odgovorila, da je bila na strani komisije "opravljena zelo velika naloga", saj ni samoumevno v institucijo, ki diha svoj ritem in je že vrsto desetletij gradila svoje uslužbence, pripeljati na vseh ravneh relevanten odstotek zastopanosti ljudi iz novih članic.

V Evropski komisiji sicer poudarjajo, da so na koncu prehodnega obdobja 31. decembra 2010 presegli svoje cilje na področju zaposlovanja osebja iz desetih držav članic, ki so pristopile k Evropski uniji leta 2004. Med 1. majem 2004 in koncem leta 2010 so namreč zaposlili 4004 uradnike in začasne uslužbence iz teh desetih držav, medtem ko je bil cilj 3508 zaposlitev.

Prav tako v komisiji izpostavljajo, da so presegli cilje pri zaposlovanju oseb iz omenjenih desetih držav na visoke vodstvene položaje, in sicer zaposlitev vsaj enega državljana iz vsake od desetih držav članic na mesto generalnega direktorja ali njegovega namestnika. Podoben uspeh je po navedbah komisije dosežen tudi pri zaposlovanju direktorjev in vodij enot.

Zaposlovanje oseb iz desetih novink iz leta 2004 ima po navedbah komisije pozitiven učinek tudi na spolno uravnoteženost te institucije: konec leta 2010 je bilo v institucijah zaposlenih več žensk kot moških, na vodstvenih položajih pa je bil odstotek žensk višji kot pred širitvijo leta 2004.