Kot pojasnjuje Maja Štefula iz družbe Bežigrajski športni park, so se za to odločili, ker umetna trava ne potrebuje nobenega vzdrževanja, je zelo obstojna in se jo lahko brez težav ob kakšnih prireditvah pokrije. "Hkrati pa ponuja visoko kakovost igre. Pogovarjali smo se tudi že z več ponudniki v tujini in poskušali bomo dobiti tako igralno površino, ki bo omogočala pravo hitrost igre. Tehnologija je v zadnjih letih zelo napredovala, zato mislimo, da je to prava rešitev," je poudarila Štefulova.

V Bežigrajskem športnem parku pa niso bili inovativni samo pri travi, ampak je zanimiv tudi kompleks v celoti, saj bo predstavljal mešanico zaščitenih delov Plečnikove dediščine in novih objektov. Na vogalu Samove ulice in Vodovodne ceste bo kar 77 metrov visoka stolpnica, ki bo precej ožja in precej višja od tiste v zmagovalni arhitekturni rešitvi, namesto prvotno predvidenih osem vil bodo ob Fondovih hišah le še tri, manj bo tudi parkirnih površin. Zaradi še nekaterih drugih sprememb in nižjih cen gradbenih del je Pečečnik poleti napovedal, da bo kompleks namesto 250 stal 160 milijonov evrov.

"Glede na to, da je pod kompleksom predvidenih kar pet etaž, bomo pravzaprav gradili v skupni višini skoraj sto metrov. Gradnja bo razmeroma zahtevna in tudi pripravljalna dela niso zanemarljiva. Morali bomo rekonstruirati komunalno omrežje, primerno razstaviti spomenik, ker ga bomo morali potem sestaviti. Govorim o zidu, zaščiti gloriete, tako da si natančnega časovnika do pridobitve gradbenega dovoljenja ne upamo napovedovati," je dejala Štefulova. Na vprašanje, ali pričakujejo prometne težave med gradnjo, odgovarja, da bo za okolico zagotovo najbolj zahtevna faza izkopov, ko bodo gradbišče "postavili", pa se bo promet odvijal bolj konstantno.

"Glede na to, da je to območje že sedaj prometno zelo obremenjeno, ocenjujemo, da bistvenega povečanja prometa med gradnjo in obratovanjem stadiona pravzaprav ne bo. Lahko pa povem, da bomo prometno omrežje v okolici izboljšali. Predvidena je namreč rekonstrukcija Samove ulice s polnim križiščem z Vodovodno cesto, tudi priključki pa bodo usmerjeni v Samovo ulico in ne na zaledne ceste," je sklenila Štefulova.