Kot je še pred predstavitvijo stališč poslanskih skupin pojasnil državni sekretar na ministrstvu za pravosodje Boštjan Škrlec, zakon prinaša natančnejšo procesno razmejitev med prekrškovnim in kazenskim postopkom, zagotovitev enotnejše sodne prakse, ureditev odgovornosti tujih oseb, ki v Sloveniji uživajo imuniteto, ter uskladitev zakona z novimi rešitvami na področju javnega naročanja.

Novost: začasni odvzem vozniškega dovoljenja

Hkrati je poudaril uvedbo novih institutov, denimo začasni odvzem vozniškega dovoljenja. Po veljavnem zakonu je bilo tako, da je policist dovoljenje odvzel in ga kršitelju vrnil čez 24 ur, zdaj pa temu ne bo več tako in bo odvzem trajal do odločitve na sodišču. Začasen odvzem se bo uporabljal za najvišje prekoračitve hitrosti, vožnjo pod vplivom alkohola in vožnjo v nasprotno smer avtoceste. Obenem se uvaja strožje sankcioniranje povratnikov ter kljub strožjim kaznim vpeljavo preventivnih postopkov, je še dejal sekretar. Tokrat gre sicer že za sedmo noveliranje zakona, spremenjenih pa je petina določb.

Podporo so poslanci napovedali že dopoldan med predstavitvijo stališč poslanskih skupin. Le v SNS so dejali, da podpirajo samo nekatere rešitve, drugih pa ne, v SDS pa so pojasnili, da zakonu "ne bodo nasprotovali".

Poslanci menijo, da zakon prinaša večjo pravno varnost

Jasnejšo razmejitev med prekrški in kaznivimi dejanji so pohvalili tudi poslanci, ki so menili, da zakon prinaša večjo pravno varnost. Hkrati je bilo večkrat slišati pohvale na račun stranske sankcije izločitve iz javnega naročanja.

Če je večina pozdravila zagotavljanje enotne sodne prakse z določitvijo enega višjega sodišča za odločanje o pritožbah, pa je Eva Irgl v imenu SDS dejala, da se v stranki sprašujejo ravno o tem. Kljub temu je Gvido Kres (SLS) menil, da širšega soglasja za ta zakon ne bi mogli dobiti, njegov poslanski kolega iz Zares Vito Rožej pa je prepričan, da bodo spremembe zakona prinesle večjo varnost na cestah.