Četrtina vseh ljudi je muslimanov

V zadnjih 20 letih se je po svetu število muslimanov na leto povečalo za 2,2 odstotka, v naslednjih 20 letih se bo samo še za 1,5 odstotka. Tako bo leta 2030 26,4 odstotka vseh ljudi muslimanov, danes jih je 23,4 odstotka.

Kristjani bodo še naprej največja verska skupnost, saj bodo tudi leta 2030 predstavljali skoraj tretjino vseh ljudi. Avtor omenjene ameriške raziskave Amaney A. Jamal se sprašuje, od kod bojazen pred prevlado muslimanov.

Pakistan kmalu pred Indonezijo

Do leta 2030 bo na svetu že 79 držav, kjer bo več kot milijon prebivalcev muslimanov. Danes je takih držav 72. Še naprej bo 60 odstotkov muslimanov v Aziji in 20 odstotkov v arabskih državah Bližnjega vzhoda in severne Afrike. Leta 2030 bo po številu muslimanov na prvem mestu Pakistan, ne več Indonezija.

Na Balkanu in v Rusiji so avtohtoni

Omenjeni ameriški inštitut predvideva, da bo leta 2030 v Evropi 58 milijonov muslimanov, ki bodo tako predstavljali osem odstotkov vseh prebivalcev. Danes jih je 44 milijonov oziroma šest odstotkov. Največ jih je na Balkanu, zlasti v Albaniji, Bosni, Makedoniji in na Kosovu ter v Rusiji, predvsem ob Kavkazu, Volgi in Uralu. V obeh primerih gre predvsem za avtohtone prebivalce in ne za priseljence oziroma njihove potomce, kar so muslimani v zahodni, severni in srednji Evropi, tudi v Sloveniji.

Rodnost evropskih muslimanov se počasi zmanjšuje. Evropska muslimanka, avtohtona ali priseljena, povprečno rodi 2,2 otroka, evropska nemuslimanka pa 1,5 otroka. Leta 2030 naj bi bilo to razmerje samo še 2 proti 1,6.

Rast v zahodni in severni Evropi, ne pa v Sloveniji

V naslednjih 20 letih se bo precej povečalo število muslimanov v Franciji, in sicer s sedanjih 4,7 milijona na 6,9 milijona, kar je s sedem odstotkov na deset odstotkov prebivalcev, v Nemčiji pa s sedanjih 4,1 milijona na 5,5 milijona, torej s pet odstotkov na sedem odstotkov prebivalcev.

V Veliki Britaniji se bo njihovo število povečalo z 2,9 milijona na 5,6 milijona, to je s pet na devet odstotkov. Visoka rast muslimanov v naslednjih 20 letih bo na Švedskem, in sicer s pet odstotkov na deset odstotkov prebivalcev.

Tudi v Sloveniji muslimani predstavljajo pet odstotkov prebivalstva, delež se najbrž ne bo bistveno večal do leta 2030, saj bosanski muslimani, ki jih je pri nas največ, nimajo veliko otrok. V drugih novih članicah EU, razen v Bolgariji in na Cipru, kjer so Turki, skoraj ni muslimanov.

V ZDA se bo število muslimanov v naslednjih 20 letih povečalo z 2,6 milijona na 6,2 milijona, kar leta 2030 ne bo predstavljalo niti dveh odstotkov prebivalstva.