Gradis G je v pojasnilu občini zapisal, da bi rok radi podaljšali zaradi podaljšanih arheoloških izkopavanj. Lesjakova je pritrdila, da so arheologi pri gradnji naleteli na pomembne in obsežne ostanke kulturne dediščine, zato je bilo treba v nekaterih primerih temu prilagoditi tehnologijo in postopke gradnje parkirne hiše. Upoštevati so morali tudi dejstvo, da so nekatere izkopanine (kot rimski vodnjak) gradbeniki morali vključiti v projekt, kar pri pripravi projekta ni bilo predvideno. "Arheologi so delali po strokovnem načrtu zelo dobro, vendar število dni ob podpisu pogodbe z Gradisom ni bilo načrtovano," je še pojasnila Lesjakova, zakaj so ugodili Gradisovi želji.

Sicer pa je gradnja garažne hiše pod Kongresnim trgom v zaključni fazi, pravi Lesjakova. O tem smo povprašali tudi v Gradisu, vendar njihovega odgovora nismo dobili. So pa iz službe za razvojne projekte sporočili, da so na vzhodnem delu zgrajene že vse štiri etaže parkirne hiše, na zahodu pa manjkata še četrta in peta etaža. Trenutno v garažni hiši urejajo inštalacije in izvajajo obrtniška dela, v pripravi pa je že ureditev uvoza v garažo iz Šubičeve ulice, je povedala Lesjakova.

Poročali smo že, da bo v novi parkirni hiši približno 330 od 720 parkirnih prostorov zagotovljenih za okoliške stanovalce. Iz javnega podjetja Ljubljanska parkirišča in tržnice so sporočili, da so do zdaj dobili 180 vlog za parkirni prostor v hiši, trenutno pa pregledujejo njihovo upravičenost. Povedali so, da je oddalo vloge kar nekaj občanov, čeprav niso z območij, ki so upravičena do najema parkirnega prostora. Parkirni prostori so namreč namenjeni le stanovalcem 21 okoliških ulic, ki imajo na predvidenih naslovih prijavljeno stalno prebivališče in so lastniki avtomobila, imajo vozilo na leasing ali službeno vozilo. Za mesečni najem bodo morali odšteti 50 evrov. Iz Ljubljanskih parkirišč in tržnic še sporočajo, da sta seznam upravičenih območij in obrazec za vlogo objavljena na spletni strani www.lpt.si.