Smrke nekorektno iztrga iz konteksta navedek iz Sklepnega dokumenta Plenarnega zbora Cerkve na Slovenskem, v katerem se Cerkev zavzema, da bi v prehodnem obdobju župnijski verouk postal eden od obveznih izbirnih predmetov v zadnjem triletju javne osnovne šole. Ker sem sam navajal ta del dokumenta v svojem prispevku, želim poudariti, da sem samo predstavil stališče Cerkve do tega vprašanja, nisem pa podprl te rešitve, kar je jasno razvidno iz mojega celotnega prispevka. Razsodba Ustavnega sodišča RS iz leta 2001 je jasna: konfesionalni verski pouk je v šolah prepovedan, kar pomeni, da se ne more izvajati niti kot izbirni predmet. Osebno sem proti verouku v šolah, zato smo tudi v zasebni Osnovni šoli Alojzija Šuštarja, ki deluje znotraj našega zavoda, v šolski predmetnik uvrstili verski pouk (predmet nosi ime spoznavanje vere), ki nima namena uvajati v krščanstvo, ampak se pri njem učenci srečujejo z različnimi religijskimi in etičnimi vprašanji ter spoznavajo tudi druga verstva. Za tiste, ki želijo, pa imamo izven pouka v popoldanskem času možnost, da obiskujejo verouk.

Dejstvo je, da je po Evropi status verskega pouka v posameznih državah zelo različen. Nekatere države imajo v šolah konfesionalni verski pouk, ki je namenjen uvajanju v posamezno religijo (Hrvaška, Poljska, Avstrija, Nemčija, Italija, Španija…), v drugih državah pa izvajajo ne- oziroma medkonfesionalni verski pouk (Anglija, skandinavske države, Estonija), ki je namenjen predstavitvi različnih religij, pri čemer ima večinsko verstvo v državi vedno prioriteto. V zborniku je objavljena razpredelnica, ki natančno prikazuje stanje verskega pouka po posameznih evropskih državah, vključno s Švedsko, ki jo Smrke postavlja za zgled.

Z zaključnim delom Smrketovega prispevka se strinjam, razen z očitkom manipulacije. Obvezni izbirni predmet Verstva in etika v letošnjem šolskem letu obiskuje le 565 učencev zadnjega triletja osnovne šole. Dejstvo je, da je večina naših učencev in dijakov podhranjena na področju religijskih in etičnih vsebin, in zato bi po mojem mnenju morali uvesti določeno obliko pouka, ki bi obravnaval omenjene vsebine. Poznavanje verskih in etičnih vsebin širi intelektualno in vrednostno obzorje posameznika in ga spodbuja k prizadevanju za medsebojno spoštovanje in dialog v družbi. Želim si, da bi se stare strasti res enkrat umirile, da bi presegli predsodke in neutemeljene strahove, da bi prenehali z očitki manipulacij in v dialogu poiskali skupne rešitve, ki bodo sprejemljive znotraj pluralnega šolskega prostora.

Roman Globokar, direktor Zavoda sv. Stanislava