Na Viču kot nujno zahtevajo ureditev nevarnega odseka Ceste dveh cesarjev med stavbama s hišno številko 393 in 399, saj je ozek in brez pločnikov. Odsek je za pešce, ki so prisiljeni hoditi po cestišču, še toliko bolj nevaren, ker je ovinek nepregleden. Vendar ta del Ceste dveh cesarjev v letošnjem letu ne bo dobil pločnika. Na mestnem Oddelku za gospodarske dejavnosti in promet so namreč pojasnili, da leta 2011 zgraditve pločnika na Cesti dveh cesarjev nimajo v načrtu. Obljubljajo pa, da bo vsa nujna infrastruktura na tej cesti zgrajena v tem mandatu, kar pomeni, da si Vičani pločnik lahko obetajo najpozneje do leta 2014.

Za pešce je prav tako nevarna Tbilisijska ulica, na kateri so v zadnjih treh letih trije ljudje izgubili življenje, in sicer vsi trije na prehodih za pešce. Šarić je povedal, da je v Tbilisijski ulici nujno treba urediti križišča z Jamovo cesto, Tomažičevo ulico in Cesto v Mestni log ter zarisati kolesarsko stezo na obeh straneh cestišča. Na oddelku za gospodarske dejavnosti in promet odgovarjajo, da so na Tbilisijski v zadnjih dveh letih že precej naredili. Pojasnjujejo, da so semaforizirali dve križišči, uredili grbino in osvetlili en prehod za pešce. Na stranskem delu Tbilisijske so tudi zarisali kolesarsko stezo. Toda četrtna skupnost vztraja, da bi z uresničitvijo njihovih predlogov to cesto lahko naredili še bolj varno, predvsem za najšibkejše udeležence v prometu - pešce.

Vičani so si želeli tudi ureditev otroških igrišč na Cesti v Gorice in v Ramovševi ulici, kjer pa Mestna občina Ljubljana v letošnjem letu nima namena urejati novih igrišč.