Odlagalno polje na Globokem so odprli leta 2004, letno pa tam odložijo 6000 ton smeti. Polje je bilo predvideno za štiri do pet let, zdaj teče že sedmo leto, pravi Velečič. "Letos bomo še lahko tja odlagali, bomo pa tudi razširitev lahko izvedli še letos. Seveda pa bo treba še prej doreči status deponije, tako ne vemo niti tega, kako veliko naj bo odlagališče," pojasnjuje Velečič, ki bo ministrstvo za okolje in prostor v kratkem zaprosil za usmeritve pri pripravi omenjene dokumentacije. Ker je že nekaj časa jasno, da na Globokem ne bo centra za ravnanje z odpadki, je ena od najbolj verjetnih možnosti ohranitve Globokega priključitev k novomeškemu regijskemu Centru za ravnanje z odpadki (Cerod), ni pa še jasno, na kakšen način bi to sodelovanje potekalo.

Po besedah direktorja Ceroda Alojza Turka pogovori med župani ustanoviteljicami Ceroda glede priključitve trebanjske deponije potekajo, torej ni še nič dorečenega. Vendar Velečič verjame, da takšni usmeritvi okoljskega ministrstva v Novem mestu ne bodo mogli nasprotovati. Novomeški Cerod že več let načrtuje gradnjo 24 milijonov evrov vredne tehnologije za mehansko biološko obdelavo odpadkov (MBO) na odlagališču Leskovec. Trenutno so v fazi dopolnjevanja vloge za pridobitev kohezijskih sredstev. "Po prvotnih načrtih bi morali MBO zagnati v letu 2013. Če bo odslej šlo vse kot po maslu, še lahko ujamemo rok, da začnemo poskusno obratovanje konec leta 2013," dodaja Turk.

Čeprav je vodstvo trebanjske občine nezadovoljno z delom Komunale in ločevanjem odpadkov na Globokem ter trdi, da se na deponiji večinoma odlagajo mešani odpadki, Velečič nasprotno zagotavlja, da se je lanska uvedba rumenih vreč za zbrano embalažo po gospodinjstvih lepo prijela. Letos spomladi bodo uvedli še odvoz biorazgradljivih odpadkov, podjetje, ki bo te odpadke kompostiralo, pa bodo izbrali prek javnega razpisa.