Kot je znano, sta Tufek in izvršni direktor Marjan Ravnikar 14. januarja podala odstopno izjavo, isti dan pa sta njuni mesti zasedla Klemen Boštjančič in Robert Vuga. Ravnikar, ki naj bi mu upravni odbor ponujal mesto direktorja družbe Adria Airways Tehnika, se je odpovedal odpravnini in povedal, da družbo zapušča, medtem ko se je Tufek sprva še dogovarjal za mesto svetovalca direktorja Adrijine odvisne družbe Amadeus. Včeraj se je upravni odbor seznanil s tem, da Adria Airways, z izjemo zakonskih obveznosti, do obeh nekdanjih direktorjev nima več nobenih obveznosti. Te zakonske obveznosti so po Tajnikarjevih besedah stvar Boštjančiča in Vuge. Tufek in Ravnikar naj bi v Adrii ostala še tri mesece, s čimer se je po Tajnikarjevih besedah strinjal tudi upravni odbor. Ta je obravnaval tudi individualni pogodbi za Boštjančiča in Vugo, vendar jih ni do konca uskladil, zato do podpisa pogodb še ni prišlo.

Nadzorni svet Aerodroma Ljubljana je včeraj potrdil konverzijo terjatev v višini 2,4 milijona evrov v lastniški delež družbe Adria Airways Tehnika. S tem je postal nekaj manj kot 48-odstotni lastnik Adrie Tehnika. Ob tem so v Aerodromu Ljubljana zanikali naše včerajšnje poročanje, da naj bi posel podpirala uprava, nadzorni svet pa naj bi imel okoli njega pomisleke. Pojasnili so, da se stališči uprave in nadzornega sveta do tega posla nista razhajali. S povečanjem lastniškega deleža v Adria Airways Tehnika je nadzorni svet soglašal že v petek, včeraj pa so se dogovorili še o nekaterih izvedbenih podrobnostih, so povedali.