Kot je za STA po novinarski konferenci povedal Juri, je uvodoma opisal nastalo situacijo in možne poti za izhod iz nje.

Spomnil je, da je prejšnji teden parlamentarni odbor za lokalno samoupravo z vzdržanimi glasovi vseh navzočih poslancev "v bistvu preprečil, da bi o zakonu, ki ustanavlja občino Ankaran, glasovali na plenarni seji DZ". Potem ko je SLS vložila nov predlog zakona, se bo postopek očitno ponovil. Juri pa pravi, da bi zakon lahko uvrstili na izredno sejo v februarju, če bo katera sklicana.

"Nastala situacija je zelo nedorečena. V bistvu tvegamo institucionalni spor med DZ in ustavnim sodiščem," ugotavlja Juri. Pri tem opozarja, da bo treba zagotoviti korektno izpeljavo celotne procedure, tudi ko gre za sejo matičnega odbora. Po njegovih besedah je namreč na zadnji seji prišlo do "določene zmede" tudi zato, ker so bili nanjo vabljeni le nekateri, ki so imeli pomisleke ob odločitvi ustavnega sodišča, drugi strani pa poslanci niso imeli možnosti prisluhniti.

"Ne gre več za vprašanje Ankarana, ampak za vprašanje odnosa do tistih nadzornih ustanov, ki skrbijo za tolmačenje ustavnosti oz. neustavnosti nekaterih odločitev," je poudaril Juri. Ta vidik je po njegovih besedah izpostavil tudi Starman. Slednji je namreč pojasnil, da je bil vedno zagovornik enotne občine, vendar tokrat ne gre več za lokalno vprašanje, ampak za vprašanje odnosa do ustavnega sodišča.

Zato sta delila poziv vsem, zlasti poslancem, k razrešitvi situacije in spoštovanju odločbe ustavnega sodišča. Mestno občino Koper pa pozivata tudi, naj začne kooperativno sodelovati z bodočo sosednjo občino.

Sicer pa je Juri kritičen tudi do za torek napovedane okrogle mize Mednarodnega inštituta za bližnjevzhodne in balkanske študije (IFIMES). Ugotavlja namreč, da so ponovno k sodelovanju povabljeni izključno nasprotniki odločitve ustavnega sodišča.

"Očitno gre za organizirano kampanjo zoper avtoriteto ustavnega sodišča. Mi na to igro ne pristajamo. Menimo, da vodi v institucionalno destabilizacijo države," poudarja poslanec.

V Pobudi za ustanovitev občine Ankaran pozdravili potezo tamkajšnjih pripadnikov italijanske narodne skupnosti

Pripadniki italijanske narodne skupnosti v Ankaranu so 19. januarja na koprski upravni enoti sprožili postopek registracije samoupravne skupnosti italijanske narodnosti in združenja skupnosti Italijanov Ankaran. Poteza je naletela na soglasno podporo tako članov sveta ankaranske krajevne skupnosti kot članov Pobude za ustanovitev občine Ankaran.

Drugačnega mnenja so v Samoupravni skupnosti italijanske narodnosti Koper. Njen predsednik Alberto Scheriani je v izjavi za STA izrazil bojazen, da se za potezo skriva pritisk na italijansko narodno skupnost v Ankaranu ter da je ta žrtev manipulacije. Ob tem je Scheriani znova poudaril, da v koprski samoupravni skupnosti nasprotujejo ustanovitvi ankaranske občine.

Po Scherianijevem mnenju v občini Ankaran ne bi bilo možno zagotoviti vseh pravic italijanske narodne skupnosti, saj na območju sedanje ankaranske krajevne skupnosti ni vrtca in osnovne šole v italijanskem jeziku. Kot je opozoril Scheriani, ki je tudi koprski podžupan, bi bila lahko zaradi tega maloštevilna italijanska narodna skupnost v Ankaranu podvržena hitri asimilaciji.

Vodja Pobude za ustanovitev občine Ankaran Gregor Strmčnik pa je v izjavi za STA pozdravil sprožitev postopka registracije obeh društvenih organizacij: "Veseli nas, da se tudi pripadniki italijanske narodne skupnosti na ta način tvorno vključujejo v projekt vzpostavitve in zagona delovanja samostojne občine Ankaran."

Po Strmčnikovih besedah gre za obliki organiziranosti, kot ju imajo pripadniki italijanske narodne skupnosti v občinah Koper, Izola in Piran. V primeru samoupravne skupnosti gre za pravno osebo javnega prava, katere namen je vključitev italijanske narodne skupnosti v organe lokalne samouprave prihodnje ankaranske občine.

Za razliko od samoupravne skupnosti je združenje pravna oseba zasebnega prava, ki je povezana z delovanjem italijanske narodne skupnosti predvsem na kulturnem področju. Strmčnik pričakuje, da bo registracija združenja hitro končana, pogoji za registracijo samoupravne skupnosti italijanske narodnosti pa bodo dani šele z ustanovitvijo ankaranske občine.

Svet ankaranske krajevne skupnosti je na seji minuli teden prav tako pozdravil pripravljenost pripadnikov italijanske narodne skupnosti, da se preko obeh organizacij vključijo v postopke vzpostavitve občine Ankaran. Obema organizacijama je svet omogočil registracijo na sedežu krajevne skupnosti, omogočil pa jima je tudi brezplačno uporabo prostorov krajevne skupnosti.

Do oblikovanja organov samoupravne skupnosti italijanske narodnosti in združenja skupnosti Italijanov so v okviru ankaranske krajevne skupnosti imenovali začasno vodstvo obeh organizacij. V.d. predsednice sveta skupnosti in v.d. predsedstva združenja je Linda Rotter, člana začasnega vodstva pa sta Sergio Angelinni in Gvido Jurinčič.

Parlamentarni odbor za lokalno samoupravo in regionalni razvoj na seji 18. januarja ni sprejel nobenega od treh predlaganih členov zakona, s katerim bi ustanovili občino Ankaran. Ob glasovanju o posameznih členih namreč nihče od prisotnih članov odbora ni glasoval ne za ne proti.

S tem se je postopek ustanavljanja občine Ankaran ponovno zapletel. Po glasovanju na matičnem odboru naj bi se namreč državni zbor le še seznanil, da je zakonodajni postopek o predlogu zakona o ustanovitvi ankaranske občine končan. K ustanovitvi občine Ankaran zakonodajalca zavezuje odločba ustavnega sodišča.

Po zapletu na parlamentarnem odboru so poslanci SLS v proceduro vložili nov zakon o ustanovitvi občine Ankaran.