Prvotni predlog družinskega zakonika je vlada poslala v parlamentarno proceduro že decembra 2009, pristojni odbor za delo pa pri razpravi ni dokončal niti tretjega člena.

"Ta dolga procedura in pat pozicija, v kateri se je znašel zakonik, so nas vodili k temu, da razmišljamo v možnih kompromisih, s katerimi bi zagotovili čim prejšnje sprejetje dokumenta," je novinarjem danes na ministrstvu povedala Kopač Mrakova. Ob tem poudarja nujnost sprejetja zakonika zaradi varovanja koristi otrok.

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je zato pripravilo kompromisni predlog. Z njim se, zatrjuje sekretarka, približuje pomislekom nasprotnikov spornih členov, ki v obstoječem predlogu zakonsko zvezo moškega in ženske izenačujejo z istospolno skupnostjo in istospolnim parterjem dajejo možnost posvojitve otroka.

Nov predlog določa, da bi istospolni partnerji lahko otroka posvojili le, če je eden od njiju otrokov biološki starš, je pojasnila državna sekretarka. Pri tem pa poudarja, da bi pravice, ki izhajajo iz partnerske skupnosti, ostale izenačene s pravicami, ki izhajajo iz zakonske zveze. Med istospolno skupnostjo in zakonsko zvezo tako ne bi bilo razlik, razen v primeru posvajanja otrok.

Pomemben cilj družinskega zakonika je bil namreč od vsega začetka zaščita koristi otroka. Prav zato se z dokumentom omogoča posvojitev otrok, ki že živijo v partnerski skupnosti, pri čemer je eden od staršev otrokov biološki starš.

Tudi definicija družine ostaja enaka kot v prvem predlogu; družino tvori otrok z enim ali dvema staršema oz. skrbnikoma. To pomeni, da je družina tudi istospolna partnerska skupnost z otrokom.

Kopač Mrakova je nov predlog zakonika v petek predstavila koalicijskim poslanskim skupinam. Te se, pravi sekretarka, strinjajo z razmislekom o možnih kompromisih, končna odločitev pa ni sprejeta. Na ministrstvu pričakujejo, da bo odločitev o tem, ali bo predlog predlagan z dopolnili na pristojnem parlamentarnem odboru, sprejeta do prihodnje seje tega delovnega telesa, to je 10. februarja. Sekretarka namerava podporo za nov predlog še v tem tednu iskati tudi pri opoziciji.

Po ocenah Kopač Mrakove bi moral biti kompromis sprejemljiv tudi za opozicijo. V DZ so namreč po njenih besedah ves čas zagovarjali, da je družinski zakonik potrebno sprejeti in da ne nasprotujejo pravicam istospolnih partnerjev.

Ministrstvo želi, da odbor razpravo o zakoniku opravi v februarju oz. v marcu ter da ga DZ sprejme aprila. Tako bi bil zakon lahko uveljavljen v drugi polovici leta, je še pojasnila Kopač Mrakova.