Čezmejni projekt izgradnje železniške povezave Trst - Divača v okviru šestega prednostnega projekta sofinancira Evropska komisija. Z italijanske strani prihajajo pobude o spremembah na predvideni trasi. Slovenija po nedavnih zagotovilih ministra Vlačiča gradnjo drugega železniškega tira med Koprom in Divačo izvaja po načrtih, meddržavni sporazum o petem vseevropskem prometnem koridorju pa ostaja veljaven.

Skupno izvršilno telo je na svojem drugem sestanku oktobra lani v Trstu sklenilo, da se izdela dokument, v katerem bodo obdelane variante na italijanski in slovenski strani koridorja Divača - Sežana - Opčine - Nabrežina. Dokument naj bi po navedbah ministrstva za promet obsegal kartografijo, kratek tehnični opis variant, geološke in geomehanske značilnosti, okolje, oceno investicijskih stroškov in predlog optimalne variante.

Ministra Vlačič in Matteoli sta danes govorila tudi o sodelovanju med severnojadranskimi pristanišči pri pripravi in izpeljavi skupnih projektov. To je namreč pogoj za učinkovito alternativo severnoevropskim pristaniščem. Medvladna komisija se bo na to temo sicer sestala konec januarja.

Današnje srečanje prometnih ministrov je potekalo ob robu tridnevnega državniškega obiska predsednika republike Danila Türka v Italiji. Predsednik in delegacija, v kateri je tudi minister Vlačič, bodo obisk v Italiji sklenili v sredo v italijanski gospodarski prestolnici Milano.