Moje vprašanje je: Denarno socialno pomoč sem prejemala tri leta. Niti v eni odločbi s strani DSP ali ustno s strani socialne delavke nisem bila obveščena, da bom morala le-to kdaj vrniti. Ker nimam dedičev prvega dednega reda, me zanima, ali bodo dediči drugega ali tretjega dednega reda vračali DSP, ki sem jo prejemala, po moji smrti. V primeru, da jaz umrem šele čez 20 ali 30 let, ali bo potrebno za ta čas (od prejema DSP do moje smrti) plačati obresti za prejeto pomoč? Ali bo potrebno vrniti tudi plačane prispevke za obvezno zdravstveno zavarovanje (plačevala občina) in plačilo dodatnega zdravstvenega zavarovanja (plačevala država) za čas, ko sem prejemala socialno pomoč?

Ali lahko sama (sedaj sem se starostno upokojila) vrnem prejeto denarno pomoč? V kolikem času? Lahko na obroke? Ali je bolje, da počakam, kako se bodo stvari še urejale? Rada bi imela namreč čiste račune. P. S., Velenje

"Zloglasni" protisocialno naravnani 128. člen zakona o dedovanju (ki je bil, mimogrede, z ustavno odločbo iz leta 2000 že razveljavljen, potem pa ponovno uveden z novelo zakona o dedovanju iz leta 2001) res določa, da se dedovanje po osebi, ki je uživala pomoč, skladno s predpisi o socialnem varstvu, lahko omeji do višine prejetega denarja. Omejitev se izvede tako, da del zapuščine po prejemniku socialne pomoči postane last države oziroma občine in sicer do višine prejete pomoči. Zakon ne omenja nobenih obresti, ampak omenja zgolj vrednost prejete pomoči, zato po mojem mnenju tako prejeti denar ne bi smel biti obrestovan. Poudaril bi še, da se v praksi 128. člen ZD ne izvaja vedno. Država oziroma občina se lahko tudi odpove pravici do vračila take pomoči. (bjt)