Kakšno je vaše mnenje o slovenski zakonodaji na področju voznikov začetnikov?

Če se ozremo po sosednjih državah, lahko ugotovimo, da z našo zakonodajo spadamo med naprednejše evropske države. Model usposabljanja voznikov in voznikov začetnikov je podoben kot v Avstriji. Pri novi zakonodaji so upoštevane direktive in usmeritve EU na prometnem področju, kjer je za voznike začetnike posebej izpostavljena potreba po postopnem pridobivanju vozniških spretnosti in znanj pa tudi pravic.

Ali slovenske avtošole dobro vzgajajo nove voznike?

Prepričan sem, da dobre avtošole delamo dobro in bodoče voznike solidno pripravimo na samostojno udeležbo v prometu. Težava se pojavlja predvsem pri avtošolah, ki svoj delež na trgu iščejo zgolj na račun nizkih cen, te pa logično pomenijo slabše pogoje za usposabljanje - pomanjkljiva teoretična priprava na samostojno vožnjo, manj primerne učitelje vožnje, visoko število ur do izpita, učenje zgolj in samo za izpitno komisijo... Vsekakor pa se moramo zavedati, da v avtošolah kandidate za voznike usposabljamo za pridobitev ustreznih znanj in spretnosti, ki so potrebne za varno udeležbo v prometu. Delež usposabljanja, namenjen vzgoji, je skromen zaradi pričakovane minimalne prisotnosti v avtošoli. Čim manj teorije, čim manj ur vožnje do izpita, čim manj stroškov, so zahteve kandidata za voznika do avtošole. Vzgoje za udeležbo v prometu (in medčloveške odnose na splošno) manjka. Največji del k vzgoji, tako pozitivni kot negativni, prispevamo starši. Vrtci in osnovne šole do opravljanja kolesarskega izpita veliko prispevajo k prometni vzgoji otrok. Zadnja triada osnovne šole in srednje šole pa za prometno vzgojo otrok ne storijo nič. Kljub zahtevam strokovne javnosti, da se v Zakon o voznikih vključi obvezna prometna vzgoja v srednjih šolah, je ta določba ob ostrem nasprotovanju šolskega ministrstva odpadla.

Kdo pa so danes večinoma kandidati, ki prihajajo v avtošolo - kakšna je njihova starostna struktura, se želijo dejansko naučiti primerne, varne vožnje, ali jih zanima samo "papir", se pravi, da opravijo izpit?

Kandidati, ki se vpisujejo v avtošolo so pretežno mladi, starosti od 18 do 20 let. Večino zanima le, kako po čim krajši in čim lažji poti do vozniškega dovoljenja. Znanje in usposobljenost za vožnjo se jim ne zdita prioritetni. Gospodarska situacija ne prizanaša, pa tudi sicer imamo v Sloveniji vsako leto nekaj sto osemnajstletnikov manj. Tem vozniški izpit ne pomeni več zrelostnega izpita. Opravljanje vozniškega izpita odlašajo do takrat, ko ga bodo potrebovali, zato število kandidatov za voznike upada. Močno se je zmanjšalo tudi povpraševanje po vozniških izpitih za mopede in motorna kolesa, saj to predstavlja prestiž ali hobi, za katerega pa zmanjkuje denarja.

Katere so najpogostejše napake, ki jih delajo vozniki začetniki?

Na tem področju je pa še vse po starem. V avtošolah se dogajajo enake napake kot pred leti. Od spregledovanja prometnih znakov, vožnje po in preko polne črte, neupoštevanja prehodov za pešce, pretesne vožnje mimo pešcev ali drugih ovir, izsiljevanja prednosti… Te napake rade ostajajo tudi po opravljenem vozniškem izpitu in so večinoma posledica pomanjkljivega obvladovanja tehnike vožnje. Voznik veliko pozornosti posveča vozilu in vožnji, premalo pa okolici vozila. Ne zna še dovolj dobro načrtovati vožnje za naslednjih nekaj trenutkov.

Zdi se, da je v zadnjem času vse več govora o različnih šolah varne vožnje. Kakšno je vaše mnenje o njih, bi obisk kakšne svetovali voznikom, ki so šele opravili vozniški izpit?

Nova zakonodaja predpisuje v delu usposabljanja voznika začetnika tudi vadbo varne vožnje. To vsekakor ocenjujemo kot dobro izkušnjo. Šole varne vožnje v zadnjem letu ali dveh rastejo kot gobe po dežju. Strokovnost nekaterih je močno vprašljiva. Vsem, ki se odločajo za udeležbo na treningih varne vožnje, svetujemo, naj se pozanimajo o poteku vadbe, referencah šole in inštruktorjev ter o lokaciji izvedbe.

Imate še kakšen koristen nasvet za voznike začetnike?

Prvi nasvet je vožnja v skladu s posameznikovimi doseženimi spretnostmi. Upoštevajoč predpise, zlasti glede dovoljene hitrosti in prednosti. Alkohol in droge so lahko vzrok za hude tragedije. Večina mlajših voznikov, ki te nasvete danes že upošteva, naj bo zgled vrstnikom. Opozoriti pa velja še na predvidevanje - voznik naj skuša ves čas vožnje sklepati, kaj se utegne zgoditi na naslednjih metrih. Čim dalj naprej.