Članki porušili duševno ravnovesje tožnikov

Gre za zapise, objavljene v tedenski prilogi Bulvar, z naslovi Sazas kot Dadas, Hobotnica, Ponižani Dejvi, Plačati plačano in Sazas saks, pod katere se je podpisala oseba s psevdonimom D. Bič. Po mnenju tožnikov so bili članki zapisani v posmehljivem tonu, senzacionalistično in z namenom zaničevanja. Zmotilo jih je več navedb, na primer primerjava Sazasa z Dadasom kot simbolom za propad poslovnega sistema, ki je deloval nezakonito. Ali pa naslov Hobotnica, ki po njihovem mnenju namiguje na istoimensko italijansko nadaljevanko o mafijskih povezavah oziroma podnaslov, ki z besedno zvezo "gorenjska naveza" hote asociira na pred časom razkrito "gorenjsko heroinsko navezo". Po njihovem mnenju gre za posmehljiv način pisanja in senzacionalizem v kombinaciji z žaljivimi naslovi in pripisi k fotografijam, mešanje neresničnih navedb in žaljivih vrednostnih sodb, pisanje o zasebnem življenju tožnikov brez povezave z njihovim profesionalnim življenjem in podobno.

Tožniki trdijo, da so jih po objavi ljudje ustavljali na cesti in jih klicali po telefonu ter spraševali, ali so navedbe resnične ali ne. Nekateri, ki so zapisom verjeli, so jih celo zmerjali. Vse skupaj je porušilo njihovo duševno ravnovesje, po pomoč in zaščito pa so se zatekali k partnerjem in družini, nekateri pa tudi k zdravnikom in psihoterapevtom.

Izgubil je veselje do ustvarjanja in življenja

Najbolj je bil na udaru Matjaž Zupan kot predsednik upravnega odbora Sazasa. Neštetokrat je moral zanikati neresničnost zapisanih trditev, deležen je bil tudi številnih prezirljivih komentarjev znancev in neznancev ter žaljivk. To ga je hudo prizadelo, izgubil je veselje do življenja in dela, tudi do avtorskega ustvarjanja. Še posebno mu je šla do živega neresnična in žaljiva navedba, da njegova glasba "smrdi po plagiatu", saj je eden najbolj ustvarjalnih in uspešnih slovenskih avtorjev, piše v tožbi.

Delo odgovarja, da je tožbeni zahtevek neutemeljen. Članki obravnavajo problematiko v zvezi s Sazasom, polemiko, o kateri je bilo v javnosti že veliko govora in se je o njej tudi obširno pisalo. Z objavo v Slovenskih novicah tako Sazasu ni nastala nobena škoda, trdi tožena stranka.

Sam Sazas sicer zahteva 15.500 evrov odškodnine, Zupan 8000, Greblo kot predsednik odbora za zaščito avtorskih pravic pri Sazasu 4000 evrov, član njihovega upravnega odbora Vlašič 1500 evrov, predsednik nadzornega odbora Mihelčič 3000 evrov, enako tudi član nadzornega odbora Zmazek, član upravnega odbora Hvale pa 1500 evrov odškodnine. Zahtevajo tudi opravičilo v Bulvarju in prepoved nadaljnjega kršenja osebnostnih pravic. V primeru, da bi Slovenske novice nadaljevale protipravne posege, zahtevajo, naj vsakemu od tožnikov plačajo še dodatnih 5000 evrov.