V okviru te bodo prvič podelili tudi nagrade najbolj inovativnim občinam. V začetku leta je bil tako že objavljen razpis za InJo nagrade in priznanja, ki jih InCo podeljuje na treh področjih: InJo Jr. nagrada in priznanja za inovacijsko novinarstvo in komuniciranje za osnovnošolce in srednješolce, InJo nagrada 2011 za javne medije ter InJo nagrada za interne komunikatorje. Kot že rečeno, bodo nagrade podeljene 21. aprila 2011 na InCo konferenci, ki pa se bo letos posebej posvečala temi inovativnih ekosistemov.

Še pred InCo konferenco pa se bo 11. marca 2011 odvila InLoCom konferenca, ki se posebej posveča pomenu inovativnih lokalnih skupnosti – z namenom spodbujanja in oblikovanja konkretnih predlogov za krepitev njihovega inovativnega potenciala. »Tema je bila zelo aktualna že pred leti, a občine nanjo v resnici še niso bile pripravljene. Zato smo koncept pilili in razvijali v okviru vsebin Centra za razvoj Litije (RCL). Prvo konferenco na to temo s poudarkom na občinah Srca Slovenije smo imeli pred dvema letoma in odziv je bil odličen. Takrat smo se odločili, da bomo konferenco ponavljali vsaki dve leti. Eden od sklepov prve konference pa je bil tudi, da bomo naslednjič podelili tudi nov tip nagrad, in sicer za najbolj inovativne lokalne skupnosti,« pojasnjuje mag. Violeta Bulc, ustanoviteljica in direktorica podjetja Vibacom, pod okriljem katerega deluje InCo gibanje. 

Pri tovrstnem načinu spodbujanja naj bi se še posebej usmerili na razvoj mikropodjetništva, energetsko samooskrbo, lokalno socialno podjetništvo in socialni kapital. Tudi zato, ker so te téme pogoste pomankljivo komunicirane v ‘sredino’, ne morejo doseči stopnje razvoja, kakršno bi lahko: »Družbene razmere opozarjajo, da moramo veliko več pozornosti posvečati lokalni manifestaciji idej, to je, da moramo veliko bolj prevzeti odgovrnost za lastno preživetje in blaginjo v svoje roke. Zato so teme kot je lokalna smaooskrba na področju energetike in prehrane, razvoj socialnega kapitala in vključevanju vsakega posameznika v proces aktivnega soustvarjanja, izrednega pomena za razvoj odprte, človeka vredne družbe.To je tudi razlog, da te šibke signale želimo okrepiti tudi skozi InCo gibanje, katerega temeljno poslanstvo je vzpostavljanje pogojev za razvoj odprtega inovacijskega ekosistema, ki temelji na medstrukturnem dialogu  in učinkovitem komuniciranju,« še dodaja mag. Bulc.

Prav inovacijski ekosistemi pa bodo rdeča nit letošnje InCo konference. »Razumevanje delovanja inovacijskih ekosistemov, orodij za njihov razvoj in potrebnih kompetenc, je področje, kjer imamo v slovenskem prostoru pomembne izkušnje, znanja, modrosti,« je prepričana sogovornica, ki hkrati verjame, da so to izkušnje  in vsebine, ki jih slovenski prostor lahko ponudi globalni skupnosti. »To je bil ključni vzvod za internacionalizacijo InCo konference kot platforme za mednarodno izmenjavo izkušenj in znanj s tega področja.«