Čeprav so bili v občini seznanjeni s temi spornimi posli, je Kangler oktobra 2008 mestnemu svetu predlagal sprejem menjalne pogodbe, s katero je občina odkupila te parcele v vrednosti približno deset milijonov evrov. Če bi lahko uveljavila svojo zakonito predkupno pravico, bi te nepremičnine dobila za skoraj sedem milijonov evrov ceneje.

Župan se čuti žrtev zarote

Storitve enakega kaznivega dejanja je osumljen še Mojmir Grmek, direktor Javnega podjetja za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči, kriminalisti pa so kazensko ovadili še notarki I. B. in B. H. ter notarskega pripravnika A. V. zaradi njihove vpletenosti v sporne nepremičninske posle. Župan je včeraj izročil kopije zapisnikov z njegovega in Grmekovega zaslišanja.

"Drugih dokumentov žal nimam," je dejal. Kangler je ogorčen, saj so ga ovadili zato, ker je mestnemu svetu predlagal omenjeno lokacijo in je predlagal menjavo nepremičnin. "Župan je edini, ki sme predlagati sprejem sklepov mestnemu svetu," je poudaril Kangler, ki je prepričan, da so ovadbe posledica tega, ker je postal nekaterim strukturam moteč. Verjame v to, da bo v morebitnih sodnih postopkih dokazal svojo nedolžnost.

Vrenčur: Kriminalist ne pozna civilnega prava

"Za transakcijo z zemljišči smo izvedeli, ko smo prejeli vlogo podjetij MTB in MIK Celje za zamenjavo zemljišč," je dejal Grmek in še razložil, "tožba, s katero bi skušali iztožiti ničnost pogodb, bi trajala pet do deset let, njen izhod pa bi bil negotov." Z njim se je včeraj strinjal Renato Vrenčur s Pravne fakultete Univerze v Mariboru, ki je opozoril, da je sporno verižno preprodajanje nepremičnin dopustila pravna praznina. "Notarji so zaupali (pol leta stari op. p.) lokacijski informaciji, ker ni določila o roku njene veljavnosti," je trdil Vrenčur, "nepremičnine so občini pobegnile." Pravnik je prepričan, da župan ni storil nič nezakonitega: "V tej ihti tajkunskih zgodb ovadbe letijo neargumentirano in vse povprek. Tisti, ki je pisal zapisnik o zaslišanju župana, ne pozna civilnega prava."

Dnevnik pa je leta 2008 pridobil pravno mnenje Ane Vlahek z ljubljanske pravne fakultete, ki je bilo nasprotno Vrenčurjevi in iz katere izhaja, da so nične vse sporne pogodbe, v katerih občina ni mogla izkoristiti predkupne pravice. Vlahekova je pri tem še opozorila, da že od aprila 2008 v nobenem postopku ni več obvezno priložiti lokacijske informacije, saj si jo okrajno sodišče pridobi samo.