Ob tem poudarjajo, da je skupina Telekom Slovenije manj zadolžena od povprečja evropskih operaterjev ter da plačilna sposobnost Telekoma ostaja nespremenjena, prav tako pa prevrednotenje ne vpliva na prejemke in izdatke skupine. Uprava Telekoma mora v skladu z računovodskimi standardi letno preveriti pošteno vrednost sredstev, zato je za oceno zadolžila pooblaščene cenilce vrednosti.

Ocena je potrdila, da pri vrednotenju nepremičnin ni pomembnih odstopanj v primerjavi s knjigovodsko vrednostjo, medtem ko ugotavlja bistvena odstopanja pri vrednotenju naložb v odvisne družbe Ipko na Kosovu in One v Makedoniji.

Zaostrene gospodarske in tržne razmere so namreč razkrile, da so bili načrti glede poslovanja ob nakupu obeh družb postavljeni previsoko in niso bili realizirani, kar vpliva na prevrednotenje obeh družb v skupni višini 190 milijonov evrov na dan 31. oktobra 2010 na ravni skupine.

Knjigovodska vrednost delnice po opravljenem prevrednotenju znaša 104,3 evra, kar je 21 odstotkov nad današnjo tržno vrednostjo Telekomove delnice, ki znaša 86 evrov, še navajajo v Telekomu. Uprava je ob tem nadzornemu svetu že predlagala ukrepe za izboljšanje stanja in zagotovitev načrtov v letu 2011, ko skupina načrtuje 28 milijonov evrov dobička. Nadzorni svet jih je potrdil ter zahteval dosledno izvedbo.

Ukrepi zaradi tržnih okoliščin, v katerih ni mogoče pričakovati bistveno višjih prihodkov, temeljijo predvsem na zniževanju vseh vrst stroškov. To pomeni prestrukturiranje poslovanja v Makedoniji in na Kosovu, odprodaje naložb, ki niso strateškega pomena, prenovo poslovnih procesov, zmanjševanje stroškov nabave, optimiranje obratnega kapitala, zaščito terjatev reguliranih storitev, optimiranje in trženje nepremičnin ter spremembe na področju prodaje in trženja.

V teh okoliščinah bo potrebno izvesti tudi določene kadrovske spremembe, spremeniti oz. postaviti nov način upravljanja hčerinskih družb ter znižati stroške dela, pravijo v Telekomu. Vrednotenje manjših naložb v družbe Aneks v BiH, Primo v Albaniji in Najdi v Sloveniji še poteka. Ko bodo znani rezultati, bosta uprava in nadzorni svet o ugotovitvah seznanila javnost.